Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Bilagor till husförhörslängden

Norra Åsarps kyrkoarkiv

 Volymer (4 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11835 – 1895Kartong. Attester. Spr. år. Omf. past. Häri även bilagor till födelse- och dopboken 1873-1898, konfirmationsboken 1899, lysnings- och vigselboken 1868-1896, död- och begravnings-
boken 1872, kyrkostämmans handl. 1863, verifikation till kyrko-
kassan 1861, bilagor till födelse- och dopboken för Smula, Kölaby och Solberga 1873-1898, konfirmationsboken för Kölaby 1876, 1897, bilaga till kommunionlängden för Kölaby u.å., till död- och begravnings-
boken för Kölaby 1871, kun-
görelse för Kölaby 1901, till sockenstämman i Kölaby inkommen skrivelse 1861, inventarieför-
teckning för Kölaby och Solberga folkskola 1898, bilaga till inventarieförteckning för Solberga kyrka 1863.
 
21866 – 1967Attester, gesällbrev och gesällbok 1866-1919, inskrivningslistor och inskrivningskort 1887-1900, bilagor 1897-1967. Häri även bilagor till konfirmationsboken 1895-1900 
31968 – 1987Häri även bilagor till födelse- och dopboken 1978-1987 och död- och begravningsboken 1978-1987 
41988 – 1991Häri även bilagor till födelse- och dopboken , konfirmationsboken, lysnings- och vigselboken och död- och begravningsboken. Häri även bilagor tidigare inlagda i volymer i serie A II a - F.