Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Sockenstämmas protokoll och handlingar

Norra Åsarps kyrkoarkiv

 Volymer (4 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11753 – 1762Protokoll. Häri även kyrko-
räkenskaper (gåvospecial) 1753-1795, fattigräkenskaper 1759-1792 samt vinräkenskaper 1759-1791. Omf. past.
 
21773 – 1828Protokoll. Häri även visita-
tationsprotokoll och inventarie-
förteckningar 1758-1820. Omf. past.
 
31829 – 1855Protokoll. Omf. past. 
41855 – 1862Inb. Sid. 1-243 + 19 A-B,
a tergo 1-105. Sockenstämmo-
protokoll för N. Åsarp 1855 6/5- 1862, särskilda protokoll för N. Åsarp och Smula 1855 19/8, 1857 16/8, särskilt protokoll för Solberga 1862 16/3, för Kölaby 1862 25/3 och för N. Åsarp 1862 30/3, gällstämmoprotokoll 1861 1/9, 20/10, 1862 5/10. Häri även konfirmationsbok omf. past. 1849-1853, kyrkostämmoprotokoll för N. Åsarp 1863-1872 27/5, särskilda kyrkostämmoprotokoll för N. Åsarp och Smula 1863 2/2, 1866 8/4, 1868 26/10, 1870 7/8, 1871 5/2, 30/10, pastoratskyrko-
stämmoprotokoll 1865-1871, protokoll vid val av klockare och skollärare i N. Åsarp 1871 27/8, special över frivilliga gåvor till N. Åsarps kyrkokassa 1828-1843 (lucka 1831-1832), in-
komster av försålda saker 1829-1830, utgiftsspecial för
N. Åsarp kyrkokassa 1828-1843 (lucka 1831-1832), skuldbok (influtna räntor) för kyrko-
kassan 1828-1831, inkomstspecial för fattigkassan 1828-1843 (lucka 1831-1832), utgifts-
special för fattigkassan 1828-1843 (lucka 1831-1832), skuldbok för fattigkassan 1828-1831, bok över frivilliga gåvor till Smula kyrkokassa 1830-1831, inkomst- och utgifts-
special för Smula fattigkassa 1833-1843 samt huvudräkenskaper för N. Åsarps sockenmagasin 1852-1853.