Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Räkenskaper för fattigvård

Norra Åsarps kyrkoarkiv

 Volymer (13 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0001]1759 – 1792Ingår i K I: 1. Gåvospecial. 
- [H0002]1792 – 1828Ingår i L I: 2. Gåvospecial. 
11792 – 1831Huvudräkenskaper. Häri även in- och utflyttningslängder 1793-1804, konfirmationsbok 1793-1832 samt vinsädesräken-
skaper 1791-1831. Omf. past.
 
- [H0003]1795 – 1831Ingår i L I: 3. Skuldbok. 
- [H0004]1828 – 1843Ingår i K I: 4. Specialräken-
skaper 1828-1843 (lucka 1831-1832), skuldbok 1828-1831.
 
- [H0005]1831 – 1848Ingår i L I: 5. Skuldbok. 
- [H0006]1841 – 1844Ingår i L I: 6. Förteckning över gåvor till de fattiga i Norra Åsarp, samt över Åsarps kyrkas och Åsarps fattigkassas utgifter 1/5 1841-1/5 1842. 
- [H0007]1846 – 1862Ingår i L I: 7. Skuldbok. 
- [H0008]1849 – 1862Ingår i L I: 8. Fattigkassans utgiftsspecial. 
- [H0009]1849 – 1866Ingår i L I: 8. Gåvor till Åsarps fattiga. 
- [H0010]1831 – 1910Ingår i L I: 6. Huvud- och specialräkenskaper för fattig-
kassan 1831-1862, huvudräken-
skaper för H. Holmblads och
A. Erikssons fattigfonder 1900-1910.
 
- [H0011]1871 – 1886Ingår i LV: 3. Skuldbok för Holmblads magasinsdonationsfond (spannmål), för fattiga 1871-1877 och dito huvudräken-
skaper 1876-1882, skuldbok för Holmblads fattigfond (penningar) 1871-1879 och dito huvudräken-
skaper 1876-1886.
 
- [H0012]1889 – 1895Ingår i L I: 12. Huvudräken-
skaper för A. Erikssons dona-
tionsfond till de fattiga.