Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Räkenskaper för övriga inrättningar och ändamål

Norra Åsarps kyrkoarkiv

Fondräkenskaper m.m. finns även i L I-serien

 Volymer (35 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11792 – 1820Huvudräkenskaper. Lasaretts-
kassan. Omf. past.
 
21839 – 1888Inb. Huvudräkenskaper för vin-
sädeskassan 1839-1843 och 1848-1888. Omf. past. 1839-1874, specialräkenskaper för vinsädes-
kassan 1839-1849. Omf. past. Skuldbok för vinsädeskassan 1839-1843, 1850-1865, 1868-1869, 1874-1882. Häri även huvudräken-
skaper för vinsädeskassan och Smula 1875-1888, för Kölaby och Solberga 1875-1905, skuldbok för vinsädeskassan för Kölaby 1875-1883, 1887-1890, för Solberga 1875-1905.
 
31871 – 1886Inb. Skuldbok för Holmblads magasinsdonationsfond (spann-
mål) för fattiga 1871-1877, och dito huvudräkenskaper 1876-1882, skuldbok för Holmblads fattig-
fond (penningar) 1877-1879 och dito huvudräkenskaper 1876-1886. Omf. även Smula.
 
41875 – 1937N Åsarps magasins penningfond 1875-1882, spannmålsfonden 1876-1883, Jungners gravkassa 1892-1932, kyrkoprydnadskassan 1920-1932, Solberga kyrkoprydnadskassa 1920-1932, Kölaby kyrkoprydnadskassa 1921-1937, gåvor till tornur 1924-1937, orgelfonden 1932, Kölaby orgelkassa 1932-1937, Svenssons gravfond 1933-1937, Larssons gravfond 1934-1937, Bengtssons donationsfond 1937 
51878 – 1949Förteckning över kyrkans inkomster 
61889 – 1905Vinsädeskassan 
71892 – 1973Sockenbiblioteket 1892-1933, pastoratets vinsädeskassor 1906-1954, pastoratets byggnadskassa 1908-1915, fonder för N Åsarp: Holmbladska, Erikssonska och järnvägsfonden 1911-1939, fonder för Kölaby: Holmbladska, Backgårdens vägfond, kyrkoprydnadsfonden, Svenssons gravfond, Sandströms donationsfond och Larssons gravfond 1911-1938, fonder för Solberga: kyrkoprydnadsfonden 1918-1932, prästlönekassan 1917-1947, kyrkogårdsfonden för försålda gravplatser 1928-1973, Jungners gravkassa, A Anderssons gravfond, Almers gravfond, kyrkoprydnadskassan, orgelfonden 1933-1950, Smula kyrkogårdsfond 1934-1950, kyrkans gåvofond 1935-1950, fonden för kyrkliga textilier 1935-1950, kyrkans restaureringsfond 1935, K W Anderssons gravfond 1936-1950, H Johanssons gravfond 1937-1950, A Larssons restaureringsgåva, kyrkans restaureringskassa 1937-1944, E Larssons gravfond 1940-1950, Holmbladska fonder 1940-1950, Erikssonska fonder 1940-1950, gravfonder för E Svensson, Åslind och Tengbom 1947-1950, A Ch Johanssons gravfond 1948-1950, Gustafssons donationsfond 1948-1950, Belfrages gravfond, A Johanssons gravfond 1949-1950, S Svenssons gravfond 1950-, Olssons gravfond 1950-, skolbiblioteket och folkbiblioteket 1934-1951 
81933 – 1954Prästlönekassan 
91934 – 1988Prästlönekassans fonder: prästgårdens tomtfonder, kanalfonden, väg- och järnvägsfonden, Kölaby Backgårdens vägfond, Solberga Stommens tomtfonder och stolpmedelsfond 1934-1959, pastoratskassans huvudräkenskaper 1935-1988, löneboställskassan 1935-1953 
101946 – 1957Löneboställskassan 
111947 – 1961Löneboställskassan, prästlöne- och kyrkomusikerlönekassan, prästlönekassans fonder: prästgårdens tomtfonder, kanalfonden, väg- och järnvägsfonden, Kölaby Backgårdens vägfond, Solberga Stommens tomtfonder och stolpmedelsfond 
121955 – 1961Pastoratskassan m.fl. 
131956 – 1976Kassabok för församlingshemmet 
141958 – 1961Löneboställskassan 
151962 – 1990Löneboställskassan, kassabok för prästlönefonder, prästlöne- och kyrkomusikerlönekassan, gravfonder 
161962 – 1971Löneboställskassan 
171962 – 1967Pastoratskassan m.fl. 
181968 – 1973Pastoratskassan m.fl. 
191953 – 1989Prästlöne- och kyrkomusikerlönekassan, kassabok för kyrkobladet, predikohjälpskassan och försålda gravplatser, Josefssons minnesfond, Perssons tomtfond, prästlönefonder 
201973 – 1988Löneboställskassan 
211974 – 1979Pastoratskassan m.fl. 
221979 – 1988Pastoratskassan m.fl. 
- [H0001]1755 – 1768Ingår i L I: 1. Huvud- och specialräkenskaper. Vinkassan. 
- [H0002]1759 – 1791Ingår i K I: 1. Gåvospecial. Vinkassan. 
- [H0003]1791 – 1831Ingår i L III: 1. Huvudräken-
skaper. Vinkassan.
 
- [H0004]1791 – 1839Ingår i L I: 3. Skuldbok. Vinkassan. 
- [H0005]1817 – 1829Ingår i L I: 4. Verifikationer till vinsädeskassan. Luckor 1818, 1823-1825. 
- [H0006]1849 – 1872Ingår i L I: 8. Gåvospecial för lasarettet. 
- [H0007]1852 – 1853Ingår i K I: 4. Huvudräken-
skaper för sockenmagasinet.
 
- [H0008]1853 – 1862Ingår i L I: 7. Huvudräken-
skaper. Sockenmagasinet.
 
- [H0009]1860 – 1865Ingår i L I: 7. Huvudräken-
skaper. Sockenbiblioteket.
 
- [H0010]1875Ingår i L I: 7. Blad ur socken-
magasinets skuldbok.
 
- [H0011]1859 – 1875Ingår i B: 2. Skuldbok över Åsarps kommuns spannmålsmagasin 1859-1875, över sockenmagasinets utlånade penningar 1873-1875. 
- [H0012]1889 – 1895Ingår i L I: 12. Huvudräken-
skaper för A. Erikssons dona-
tionsfond till kyrkan och till de fattiga.
 
- [H0013]1900 – 1910Ingår i L I: 6. Huvudräkenskaper för H. Holmblads fattig- och skolfonder 1900-1910, för
A. Erikssons fattig- och kyrko-
fonder s.å., för Norra Åsarps prästgårds järnvägsfond 1909, för Norra Åsarps prästgårds expropriationsfond 1910.