bild
Serie

Kart- och ritningssamlingen

Norums kyrkoarkiv

 Volymer (2 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [K0001]1844Kart- och ritningssamlingen
A 1424-1425.
Ritning till utvidgande av Norums kyrka.
A 1424 29,8 x 31,4
A 1425 31,5 x 47,8
Upprättad av F W Gerss. Granskad av Kungl. Överintendentsämbetet 1844 23/2. Fastställd av Kungl. Maj:t. 1424: endast vänstra delen av ritningen finns kvar.
 
- [K0002]1894Kart- och ritningssamlingen
A 1641.
Förslagsritning till Norums Kyrka i Bohus Län. Orgelfasad. Granskad 1894 1/5. Fastställd 1894 11/5.