bild
Serie

Bilagor till husförhörslängden och församlingsboken

Yllestads kyrkoarkiv

Serien har gallrats med stöd av RA-MS 2000:5.

 Volymer (2 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11879 – 1903Kartong. Värnpliktshandl. Omf. past. 
21898 – 1991Kartong. Spridda år. Flyttningsbetyg 1889-1965 (Lucka 1930-1947), bilagor till konfirmationsbok1894-1895 samt död- och begravningsbok 1898-1967. Bilagor tidigare inlagda i inbundna böcker från serie A II a - F I.