Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Räkenskaper för kyrka

Öckerö kyrkoarkiv

Serien upphör. Forts. i L I a.

 Volymer (8 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0001]1685 – 1736Ingår i C: 1. Räkenskaper över gåvomedel 1685-1736 samt över "taflepenningar" 1687-1692. 
11704 – 1825Huvudräkenskaper. Häri även anteckn. om undersökning ang. kyrkans inkomster 1755 samt om sammanskott till klockans omgjutning 1813, förteckn. över kyrkans inventarier och arkiv 1816 med senare tillägg, förordnande av kyrkvärdar 1712-1751. 
- [H0002]1737 – 1778Ingår i C: 2. Räkenskaper över gåvomedel. 
- [H0003]1780 – 1800Ingår i C: 3. Anteckn. om kassabehållningar vid inventeringar. 
21815 – 1822Specialer 1813-1818. Häri även håvpengar 1815-1822, gåvomedel 1817-1822, kyrkoböter 1818-1822 samt kollektbok 1813-1818. 
31826 – 1899Huvudräkenskaper. Häri även förteckn. över kyrkans inventarier och arkiv 1829, anteckn. ang. klockans omgjutning 1835 samt utdrag av 1694 års tiondesättningslängd å det tionde som tillfaller Öckerö kyrka. 
41829 – 1862Special över kyrkans extra inkomster, böter, håvpengar och gåvomedel. Häri även fattigräkenskaper 1837-1865, räkenskaper över lasarettsmedel 1837-1866 samt förteckningar på de kollekter som tillhöra stamböcker 1842-1855. 
- [H0004]1876 – 1881Ingår i Torslanda L I: 5. Årliga budgetförslag för kyrkokassan.