Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

HANDLINGAR RÖRANDE LÖN

HOLMSUNDS KÖPING. FOLKSKOLESTYRELSEN

Avser spridda handlingar rörande löneutbetalningar (huvudsakligen avlöningskort för respektive anställd samt månadsvisa avlöningslistor) för såväl lärare som ej undervisande personal.För uppgifter om löneutbetalningar 1932-1952, se serie G 2.Arkivboxar.

 Volymer (1 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11954 – 1958Läsåren 1954/-55 - 1957/-58.