Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Kartor och ritningar

Häradsskrivarens i södra Ångermanlands fögderi arkiv

I kart- och ritningsarkiv.

 Volymer (2 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11733 – 1770Udrag af Dahls sochnecharta och Filetjerns allmänning uti södra Ångermanlands härad. Upprättade åren 1733 och 1770 af Maurits Lundström och Joan Thandbergson, men ifrån Provincie Contoirets handlingar afdragen år 1802 af Joh. Jac. Stagnell.
Kartsamlingen, HLA nummer 191.
 
2OdatCharta öfwer den skogsrymd för hemmanen Sjöbotten och Filitjern som wid 1770 års allmennings afwittring af allmenningen blifwit tilltagen, hwilken efter herr bruks patron Isac Classons gjorda pretentioner, desse hemman sålunda projectwis blifwit tilldelt. Af Jon. Borgström.
Kartsamlingen, HLA nummer 69.