bild
Serie

Gallringsbara bilagor till flyttningslängden fr o m 1968

Husie kyrkoarkiv

Handlingarna utgallras med 20 års frist enligt RA:s gallringsbeslut 1997:65.