Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Handlingar rörande kyrka och kyrkogård

Gunnarskogs kyrkoarkiv

Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad.

 Volymer (17 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11825 – 1880Bunt. Beskrivning av kyrkan och dess tillhörigheter 1825, 1830, handl. rör. orgeln 1850, dagsverkslängd vid kyrkan 1850, handl. rör. kyrkogårdens utvidgning spr. år 1844-1880 samt protokoll vid avsyning av nybyggt kyrktorn 1856. 
Se: SE/VA/13011/P/41852Protokoll över syn å kyrkan samt kostnadsförslag till ombyggnad av torn och gavel på kyrkan. 
21878 – 1963Handl. ang. kyrkogårdens utvidgning 1878-1950 s.å., reparationer och restaureringar av kyrkan 1887-1963 s.å. Kassabok för gravöppningar 1938-1940. 
31913 – 1974Handl. ang. Gunnarskogs kyrka. Brandförsäkringshandl 1913-1974 omf. pastoratet., handl. ang. besikningar av el-anläggning och åskledaranläggning 1964. 
41923 – 1942Inb. Gravbok. 
51943 – 1960Inb. Gravbok. 
61956 – 1972Handl. ang. nytt bårhus 1960-1962 samt kyrkogårdsutvidgning 1969-1972 m.m. 
71962 – 1978Pärm. Gravbok kv. A. 
81962 – 1978Pärm. Gravbok kv. B-D. 
91962 – 1978Pärm. Gravbok kv. E-F. 
101972 – 1978Pärm. Gravbok kv. G. 
111985 – 1995Gunnarskogs kyrkas restaurering. Ritningar, anbud, fakturor, arbetsbeskrivningar och projekteringar. 
121973 – 1999Pärm. Gravbok kv A-F. Ingår i nya kyrkoordningen 2000-. 
131967 – 1999Pärm. Gravbok kv. G. Ingår i nya kyrkoordningen 2000-. 
141980 – 1999Pärm. Gravbok kv. H. Ingår i nya kyrkoordningen 2000-. 
151995 – 1999Pärm. Gravbok, nya kyrkogården. Ingår i nya kyrkoordningen 2000-. 
161800 – 1999Kartotek. Gravregister. Ingår i nya kyrkoordningen 2000-.