Måndagar mellan kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Gallringsbara bilagor till församlingsboken fr o m 1968

Husie kyrkoarkiv

Handlingarna utgallras med 20 års frist enligt RA:s gallringsbeslut 1997:65.