Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar från torsdagen den 19 mars fram till minst den 15 april. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Inneliggande kartor och ritningar till mål och ärenden

Lycksele tingslags häradsrätts arkiv

Serien i kart- och ritningsarkiv.

 Volymer (6 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11900 – 1967Karta över enängestrakt hörande till Dåris by i Vilhelmina socken 1900
Utdrag av avittringskartan över Sjulsmarks m.fl. byars skifteslag i Vilhelmina socken 1900
Förslag till utdikning av frostförande marker inom Siksjönäs by i Vilhelmina socken 1908

Utdrag av inlandsbanans expropriationskarta i de delar den berör expropriation av mark från hemmanen Luspen nr 1 litt. Ce och Luspen nr 2 litt. Da, företedd vid Lycksele tingslags häradsrätt den 9 januari 1922 (nr 43)
Utdrag av skogskarta över kronoparken Rämen kompletterad med utdrag av skogskartan över Umgransele 1:9 i Lycksele socken (aktbilaga 4 till mål Ö 69/1956 avseende Hörnblad-Johanssons klagomål rörande Grundträskvägen)
Skisser över kvarteren Nybyggaren, Odlaren, Jonsta och Faktorn hörande till mål nr. 90 den 16 januari 1941

Aktbilaga 27 till akt T 48/1951: sektioner och planskiss av avloppsledning i Gunnarn (se vol. G I a:12)
Aktbilaga 21 till akt T 95/1951: ritning över fastigheten/snickerifabriken Luspen 1:98 (se vol. G I a:14)
Aktbilaga 6 till akt B 79/1958: situatuationsskisser över olaga och olovlig älgjakt i november 1958 på Siksele, Ajaurs och Forsholms jaktvårdsområden samt kronoparken Löparen (se vol. G II a:45)
Aktbilaga 32 till akt B 102/1967: karta (se vol. G II d:84)

Ritning över oidentifierat hus
 
21904Utdrag av karta över ägor under hemmanen Bångnäs, Hällfors m.fl. med omkring dessa liggande kronomark i Vilhelmina socken 
31943Kopia av karta över fastigheten Ormsjö västra 2:7 jämte gränserna omkring fastigheterna Ormsjö västra 2:6, 2:8 och 2:9 i Dorotea socken (aktbilaga 4 till akt TD 1A/59) 
41949Aktbilaga 20½ till akt B 64/1949: karta över Bolidens Gruv AB:s bostadsområde i Kristineberg (se vol. G II a:7) 
51956Båtnadsområde för vägen Umgransele - Grundträsket i Lycksele socken (aktbilaga 5 till akt Ö 69/1956 avseende Hörnblad-Johanssons klagomål rörande Grundträskvägen) 
61967Aktbilaga 83 till akt B 102/1967: karta över Lycksele (se vol. G II d:84)