Torsdag den 19 maj kl. 16.30–18.00 pågår underhållsarbete på webbplatsen. Mindre störningar kan förekomma.
bild
Serie

RITNINGAR OCH HANDLINGAR TILL RITNINGARNA

Frimurarbarnhuset i Stockholm

Serien förvaras i kart- och ritningsarkivet.


Kartorna förvaras i markerade volymer.

NS 9:41-42 saknades vid inventering 1998, därvarav lucka i serien.

 Kartor / ritningar (88 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
NS 9:1Frimurare barnhusdirektionen. Handlingar rörande byggnadsarbeten vid kristineberg.1864 – 1919Diverse handlingar numrerade NS9:1,1 - NS9:1,24. 
NS 9:2Projec till frimurare barnhus vid Christineberg. Nr 1. Grund plan.1864Akvarell med detaljer i tusch. 
NS 9:3Project till frimurare barnhus vid Christineberg. Nr 3. Första wåningen.1864Akvarell med tusch. Lagad med viss informationsförlust. 
NS 9:4Project till frimurare barnhus vid Christineberg. Nr 4. Andra wåningen.1864Akvarell med tusch. Lagad. 
NS 9:5Project till frimurare barnhus vid Christineberg. Nr 5. Tredje wåningen.1864Akvarell med tusch. Lagad. 
NS 9:6Project till frimurare barnhus vid Christineberg. Nr7. Fasaden åt trädgården. Genomskärning af dagrum och sängkamrar.1864Tuschteckning med blyerts och akvarell. Lagad. 
NS 9:7Project till frimurare barnhus vid Christineberg. Nr 8. Lång facaden.1864Tuschteckning. Lagad. 
NS 9:8Project till frimurare barnhus vid Christineberg. Nr 9. Lång facaden åt gården.1864Tuschteckning. Lagad. 
NS 9:9Project till frimurare barnhus vid Christineberg. Nr 10. Latrin-byggnader. Facaden. Genomskärning. Plan. Grindwakt-stuga. Facaden. Gafvel. Plan. Ventilation m.m. Detaljritning till warm-lufts-ledning. Detaljritning till ventilation. 1864Tuschteckning. Lagad. 
NS 9:10Ritning till nybyggnad wid frimurarbarnhusets egendom Kristineberg. Facad åt Gårds-Planen.odateradAkvarellmålning med anteckningar och detaljer i blyerts. Anteckning i bläck "Gillas Carl". Lagad. Gammal tejp. 
NS 9:11Ritning till nybyggnad wid frimurare-barnhusets egendom Kristineberg. Genomskärning efter linien AB. Genomskärning efter linien CD. Genomskärning efter linien EF. odateradAkvarellmålning med detaljer i tusch. Lagad. Viss informationsförlust. Anteckning i bläck, "Gillas Carl". 
NS 9:12Ritning till nybyggnad wid frimurare-barnhuses egendom Kristineberg. Östra flygeln. Plan af winds-wåningen. Plan af wåningen 1 Tr. upp. Plan af Botten-Wåningen. Plan af Soutterrain-Wåningen. odateradAkvarellmålning med detaljer och anteckningar i tusch och blyerts. Anteckning i bläck, "Gillas Carl". Lagad. 
NS 9:13Ritning öfwer boställs-huset wid frimurar-ordens egendom Kristineberg. Plan af Winds-Wåningen. Plan af Wåningen 1 Tr. upp. Plan af Botten Wåningen. Plan af wästra Flygeln. Plan af östra Flygeln. odateradAkvarellmålningen med tusch och blyertsdetaljer. Anteckningar i blyerts. Anteckning i bläck, "Gillas Carl". Lagad. 
NS 9:14Ritning till nybyggnad wid frimurare-barnhusets egendom Kristineberg. Westra flygeln. Plan af Winds-Wåningen. Plan af Wåningen 1 Tr. upp. Plan af Botten-Wåningen. Plan af Soutterrain-Wåningen.odateradAkvarell med detaljer och anteckningar i tusch och blyerts. Anteckning i bläck, "Gillas Carl" Lagad. Rester av gammal tejp. 
NS 9:15Ritning till nybyggnad af frimurare-barnhuset wid dess egendom Kristineberg. Facade af Boställs-Huset (delvis förändrat.). Gafvel af Östra Flygel-Byggnaden. Gafvel af Westra Flygel-byggnaden.odateradAkvarellmålning med anteckningar i blyerts. Anteckning i bläck, "Gillas Carl"). Lagad. 
NS 9:16Ritning till nybyggnad af Frimurare Barnhuset wid Kristineberg. Alternativ General-Plan.1864Akvarell med detaljer och anteckningar i tusch och blyerts. Lagad. 
NS 9:17Ritning till nybyggnad af Frimurare Barnhuset wid Kristineberg. Alternativ General-Plan.1864Akvarell med detaljer och anteckningar i tusch och blyerts. Lagad. 
NS 9:18Situations Plan Öfwer Nybyggnader för Frimurare Barnhuset wid Kristineberg. Trädgården. 1864Akvarell med detaljer och anteckningar i tusch och blyerts. Lagad. 
NS 9:19[Planer och profiler över barnhusbyggnader.] Nr 11. 12. 17. 18. 39. odateradTusch- och akvarellmålning. Detaljer och anteckningar i blyerts. Fastklistrad komplettering till detaljritning. Lagad. 
NS 9:20[Planer och profiler över barnhusbyggnader.] Nr 2. 3. 9. 19. odateradTusch- och akvarellmålning. Detaljer och anteckningar i blyerts.Lagad. 
NS 9:21[Planer och profiler över barnhusbyggnader.] Nr 7. 25. 26. 28. 29. 35. odateradTusch- och akvarellmålning. Detaljer och anteckningar i blyerts. Lagad 
NS 9:22Ritning till ett Wedskjul wid Kristineberg. Genomskärning. Fasaden. Plan. odateradAkvarell med detaljer i tusch och blyerts. Lagad. 
NS 9:23[Situationsplan över barnhusområdet.]odateradAkvarell med detaljer i tusch. Lagad. 
NS 9:24Förslag till nybuyggnad för barnhusets flick-afdelning vid Kristineberg. Plan af vån 1 Tr. upp. odateradAkvarell med detaljer och anteckningar i tusch och blyerts, Mindre lagning. 
NS 9:25Förslag till nybyggnad för barnhusets flick-afdelning vid Kristineberg. Plan af källaren.odateradAkvarell med detaljer och anteckningar i tusch och blyerts, Mindre lagning. Anteckning på baksida, "Ritningar till nya hemmet". 
NS 9:26Förslag till nybyggnad för barnhusets flickafdelning vid Kristineberg. Fasad mot söder. 1906Signerad och daterad ljuskopia med stämpel på baksidan. Möjlig signatur av Ludwig Peterson. Mindre lagning. 
NS 9:27Förslag till nybyggnad för barnhusets flickafdelning vid Kristineberg. Fasad mot norr.1906Signerad och daterad ljuskopia med stämpel på baksidan. Möjlig signatur av Ludwig Peterson. Detaljer och anteckning i blyerts. Mindre lagning
 
NS 9:28Förslag till nybyggnad för barnhusets flickafdelning vid Kristineberg. Fasad mot norr.1906Signerad och daterad ljuskopia med stämpel på baksidan. Möjlig signatur av Ludwig Peterson. Mindre lagning 
NS 9:29Förslag till nybyggnad för barnhusets flickafdelning vid Kristineberg. Fasad mot söder.1906Signerad och daterad ljuskopia med stämpel på baksidan. Möjlig signatur av Ludwig Peterson. Detaljer och anteckningar i blyerts. Mindre lagning 
NS 9:30Portvaktsbostad vid Frimurarebarnhemmet å Blackeberg.1935Ljuskopia med stämpel på baksida. Signerad och daterad. Detaljer i tusch. Blekt. 
NS 9:31Portvaktsbostad vid Frimurarebarnhemmet å Blackeberg.odateradLjuskopia med stämpel på baksida. Blekt. 
NS 9:32Frimurarebarnhemmet Blackeberg portvaktsbostad. 1935Bjälklag. Något blekt. 
NS 9:33Frimurarebarnhemmet Blackeberg portvaktsbostad.1935Bjälklag. Något blekt. 
NS 9:34[Plan över Frimurarebarnhuset i Blackeberg]odateradLjuskopia med detaljer och anteckningar i blyerts. daterad och signerad. Mycket blekt. Lagad. 
NS 9:35Frimurarebarnhemmet blackeberg Portvaktsbostad. 1935Fasader. 
NS 9:36Frimurarebarnhemmet blackeberg Portvaktsbostad.1935Fasader. 
NS 9:37Frimurarebarnhemmet, Blackeberg. Snickeriförteckning.1935Något blekt. 
NS 9:38Frimurarebarnhemmet, Blackeberg. Snickeriförteckning.1935Något blekt. 
NS 9:39Frimurarebarnhemmat Blackeberg Portvaktsbostad. Köksinredning1935Otydlig och något blekt. 
NS 9:40Frimurarebarnhemmet Blackeberg Portvaktsbostad. Snickeridetaljer. 1935Otydlig och något blekt. 
NS 9:43Förslag till trädgårdsanläggning vid Frimurarebarnhusets grindstuga. odateradSituationsplan över grindstugeområdet. Anteckningar i tusch. 
NS 9:44Tomtkarta till kristineberg. 1882Akvarell med detaljer i tusch. Signaturer i bläck. 
NS 9:45Tomtkarta till Fredhäll1892Detaljer i akvarell. Signaturer i bläck. 
NS 9:46Project till Påbyggnad af Frimurare Barnhuset i Stockholm. odateradDetaljer i akvarell. Plan- och fasadritningar. Lagad. 
NS 9:47Eskiss till Gymnastikbyggnad för Frimurare barnhuset.1881Akvarell med detaljer och anteckningar i blyerts. 
NS 9:48[Sitationsplan över frimurarebarnhemmet i Blackeberg.]1927Blekt. Anteckning i blyerts, "bilaga 6". 
NS 9:49Frimurarbarnhemmet vid Blackeberg. Perspektiv från söder. 1927Blekt. Anteckning i blyerts, "bilaga 7". 
NS 9:50Frimurarbarnhemmet vid Blackeberg. Sammanställningsritning.1927Blekt. Anteckning i blyerts, "bilaga 8". 
NS 9:51Frimurarbarnhemmet vid Blackeberg. Sektion av Skolbyggnaden. Fasaden av Gymnastikbyggnad Samt Hemmet för Flickor.1927Mycket blekt. Anteckning i blyerts, "bilaga 9". 
NS 9:52Frimurarbarnhemmet vid Blackeberg. Sammanställningsritning.1927Blekt. Anteckning i blyerts, "bilaga 10". 
NS 9:53Frimurarbarnhemmet vid Blackeberg. Sammanställningsritning.1927Blekt. Anteckning i blyerts, "bilaga 11". 
NS 9:54Frimurarbarnhemmet vid Blackeberg. Sammanställningsritning.1927Mycket blekt. Anteckning i blyerts, "bilaga 12". 
NS 9:55Frimurarbarnhemmet vid Blackeberg. Sammanställningsritning.1927Blekt. Anteckning i blyerts, "bilaga 13". 
NS 9:56Frimurarbarnhemmet vid Blackeberg. Hem (2 st) för gossar. "Normaltyp". 1927Blekt. Anteckning i blyerts, "bilaga 14". 
NS 9:57Frimurarbarnhemmet vid Blackeberg. Hem för stora gossar jämte bost. för lärare. 1927Blekt. Anteckning i blyerts, "bilaga 15". 
NS 9:58Frimurarbarnhemmet vid Blackeberg. Hem för små gossar. Plan av bottenvåningen.1927Blekt. Anteckning i blyerts, "bilaga 16". 
NS 9:59Frimurarbarnhemmet vid Blackeberg. Hem för små gossar. Plan av vån 1 tr upp.1927Mycket blekt. Anteckning i blyerts, "bilaga 17". 
NS 9:60Frimurarbarnhemmet vid Blackeberg. Hem för flickor. Bottenplan.1927Blekt. Anteckning i blyerts, "bilaga 18". 
NS 9:61Frimurarbarnhemmet vid Blackeberg. Hem för flickor. Plan av vån 1 tr.1927Mycket blekt. Anteckning i blyerts, "bilaga 19". 
NS 9:62Frimurarbarnhemmet vid Blackeberg. Matsalsbyggnaden Källarplan.1927Blekt. Anteckning i blyerts, "bilaga 20". 
NS 9:63Frimurarbarnhemmet vid Blackeberg. Matsalsbyggnaden. Plan av bottenvåningen.1927Mycket blekt. Anteckning i blyerts, "bilaga 21". 
NS 9:64Frimurarbarnhemmet vid Blackeberg. Matsalsbyggnaden ekonomiavdelning.1927Blekt. Anteckning i blyerts, "bilaga 22". 
NS 9:65Frimurarbarnhemmet vid Blackeberg. Skolbyggnad.1927Mycket blekt. Anteckning i blyerts, "bilaga 23". 
NS 9:66Frimurarbarnhemmet vid Blackeberg. Skola och samlingssal.1927Mycket blekt. Anteckning i blyerts, "bilaga 24". 
NS 9:67Frimurarbarnhemmet vid Blackeberg. Fasad av skolbyggnad (mot öster). 1927Anteckning i blyerts, "bilaga 25". 
NS 9:68Frimurarbarnhemmet vid Blackeberg. Fasad av skolbyggnad (mot väster). 1927Anteckning i blyerts, "bilaga 26". 
NS 9:69Frimurarbarnhemmet vid Blackeberg. Gymnastikbyggnaden.1927Blekt. Anteckning i blyerts, "bilaga 27". 
NS 9:70Frimurarbarnhemmet vid Blackeberg. Planer till Verkstadsbyggnaden.1927Anteckning i blyerts, "bilaga 28". 
NS 9:71Frimurarbarnhemmet vid Blackeberg. Sjukstuga.1927Mycket blekt. Anteckning i blyerts, "bilaga 29". 
NS 9:72Frimurarbarnhemmet vid Blackeberg. Sjukstuga.1927Mycket blekt. Anteckning i blyerts, "bilaga 30". 
NS 9:73Frimurarbarnhemmet vid Blackeberg. Ändringsarbeten i Corpes de Logis. Källarplan.1927Blekt. Anteckning i blyerts, "bilaga 31". 
NS 9:74Frimurarbarnhemmet vid Blackeberg. Ändringsarbeten i Corpes de Logis. Bottenvåning.1927Mycket blekt. Anteckning i blyerts, "bilaga 32". 
NS 9:75Frimurarbarnhemmet vid Blackeberg. Ändringsarbeten i Corpes de Logis. Vån 1 Tr upp.1927Blekt. Anteckning i blyerts, "bilaga 33". 
NS 9:76Frimurarbarnhemmet vid Blackeberg. Ändringsarbeten i Corpes de Logis 1:4 Vindsplan. 1927Blekt. Anteckning i blyerts, "bilaga 34". 
NS 9:77Frimurarbarnhemmet vid Blackeberg. Ändringsarbeten i Corpes de Logis Huvudfasad.1927Blekt. Anteckning i blyerts, "bilaga 35". 
NS 9:78Blackeberg Lilla Villan. Ändringsarbeten i källarvån.1927Blekt. Anteckning i blyerts, "bilaga 36". 
NS 9:79Blackeberg Lilla Villan. Ändringsarbeten i bottenvån.1927Mycket blekt. Anteckning i blyerts, "bilaga 37". 
NS 9:80Blackeberg Lilla Villan. Ändringsarbeten i vindsvån.1927Blekt. Anteckning i blyerts, "bilaga 38". 
NS 9:81Blackeberg Lilla Villan. Ändringsarbeten: Fasad mot sjön.1927Mycket blekt. Anteckning i blyerts, "bilaga 39". 
NS 9:82Blackeberg Lilla Villan. Ändringsarbeten: Fasad mot trädgård.1927Mycket blekt. Anteckning i blyerts, "bilaga 40". 
NS 9:83Blackeberg Lilla Villan. Ändringsarbeten: Fasad mot trädgård.1927Mycket blekt. Anteckning i blyerts, "bilaga 41". 
NS 9:84Blackeberg Lilla Villan. Ändringsarbeten: Sektion1927Mycket blekt. Anteckning i blyerts, "bilaga 42". 
NS 9:85Blackeberg trädgårdsmäst. Bostad. Ändringsarbeten: Bottenplan.1927Mycket blekt. Anteckning i blyerts, "bilaga 43". 
NS 9:86Blackeberg trädgårdsmäst. Bostad. Ändringsarbeten Vindsplan.1927Mycket blekt. Anteckning i blyerts, "bilaga 44". 
NS 9:87Blackeberg trädgårdsmäst. Bostad. Ändringsarbeten: Sektion.1927Mycket blekt. Anteckning i blyerts, "bilaga 45". 
NS 9:88Blackeberg Nybygget.1927Blekt. Anteckning i blyerts, "bilaga 46". 
NS 9:89Frimurarebarnhuset vid Blackeberg. Handlingar rörande byggnadsarbeten vid Blackeberg.1927Byggnadsförslag, kostnadsberäkning, kostnadsuppgift och beskrivning av värmeledning och sanitära installationer, Förändring och reparationsarbeten. 
NS 9:90-91Frimurarbarnhemmet Blackeberg. Portvaktsbostad.1935Aktiebolaget P. A. Sjögren Kunglig hovleverantör.