bild
Serie

Huvudböcker och verifikationer

Stockholm stads centrala drätselarkiv 1636-1920

För tiden efter 1920 finns huvudböckerna i kammarkontorets räkenskapsavdelnings arkiv.

 Serier (3 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
G 1 AHuvudböcker 
G 1 BVerifikationerÄldre ryggmärkning anges inom parentes i anmärkningskolumnen. 
G 1 CTolagsjournalerIngår i verifikationerna (G 1 B) där ej annat anges. För tiden före 1735 se Bolins m. fl. förteckning (149), bilaga 1 till denna förteckning. För tiden efter 1812 ingår flertalet år i särskild serie G 14 A).