Torsdag den 21 mars kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår.

bild
Serie

Huvudböcker och verifikationer

Stockholm stads centrala drätselarkiv 1636-1920

För tiden efter 1920 finns huvudböckerna i kammarkontorets räkenskapsavdelnings arkiv.

 Serier (3 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
G 1 AHuvudböcker 
G 1 BVerifikationerÄldre ryggmärkning anges inom parentes i anmärkningskolumnen. 
G 1 CTolagsjournalerIngår i verifikationerna (G 1 B) där ej annat anges. För tiden före 1735 se Bolins m. fl. förteckning (149), bilaga 1 till denna förteckning. För tiden efter 1812 ingår flertalet år i särskild serie G 14 A).