- Dagböcker 
Loading ...
A 3 a Föredragningslistor i byggnadsärenden 
Loading ...
D 2 b Register över kommunala och statliga byggnadsprojekt 
Loading ...
D 2 ca Register över byggnadstillståndsärenden. Avslagna 
Loading ...
D 2 cb Register över återkallade byggnadstillstånd 
Loading ...
D 2 cc Register över avskrivna byggnadstillstånd 
Loading ...
D 3 a Utlänningsregister 
Loading ...
D 3 b Företagsregister 
Loading ...
D 6 Register över byggnadsarbetare 
Loading ...
D 7 Skogsarbetarpremier 
Loading ...
E 1 a Korrespondens med socialstyrelsen 
Loading ...
E 1 b Korrespondens med social- och länsstyrelsen 
Loading ...
E 2 a Korrespondens med kontor och ombud 
Loading ...
E 2 b Övrig korrespondens 
Loading ...
E 3 Korrespondens i byggnadsärenden 
Loading ...
E 4 Korrespondens rörande utlänningsärenden 
Loading ...
F 1 Handlingar rörande personalen 
Loading ...
F 2 Handlingar rörande konferens i Karlstad 
Loading ...
F 2 b Handlingar rörande hemhjälp 
Loading ...
F 3 a AMS Byggnadstillstånd 
Loading ...
F 3 d Byggnadstillstånd med förbehåll 
Loading ...
F 3 e Byggnadstillstånd återkallade eller avskrivna 
Loading ...
F 3 f Byggnadstillstånd med bidrag och lån 
Loading ...
F 4 Utlänningsärenden, utredningar 
Loading ...
F 4 a Slutbetalda lån (utlänningar) 
Loading ...
F 4 c Handlingar rörande utlänningar: Viseringsansökningar 
Loading ...
F 6 a Ungdomens yrkesvägledning. Fortsättningsskolor flickor och pojkar 
Loading ...
F 6 b Ungdomens yrkesvägledning. Folkskolor 
Loading ...
F 6 c Ungdomens yrkesvägledning. Högre skolor 
Loading ...
F 6 d Uppsatsen "Min framtid" 
Loading ...
G 1 Kassaböcker 
Loading ...
G 2 Verifikationer 
Loading ...
G 4 Rapport över kassainspektion 
Loading ...
G 5 Personalens avlöningslistor 
Loading ...
G 6 Kassaböcker. Skogs och jordbruksläger 
Loading ...
G 7 Postböcker 
Loading ...
G 8 Redovisningskort 
Loading ...
H 1 a Statistiska uppgifter 
Loading ...
H 1 ab Månadsrapporter 
Loading ...
H 1 ad Månadsrapporter 
Loading ...
H 1 b Sammandragsrapporter för länet 
Loading ...
H 1 ba Sammandragsrapporter för länet 
Loading ...
H 2 a Arbetslöshetsrapporter hela länet 
Loading ...
Ö Stämplingsjournaler och dagrapporter 
Loading ...

1.
Register över kommunala och statliga byggnadsprojekt
Serie , Länsarbetsnämndens i Värmlands län arkiv


ReferenskodTidAnmärkning 
11946 – 1952Arvika-Karlstad. 
21946 – 1952Kristinehamn-Forshaga. 
31946 – 1952Fryksände-Järnskog. 
41946 – 1952Kroppa-Sillerud. 
51946 – 1952Stavnäs-Ö. Emtervik.