Driftinformation

Torsdag den 19 januari
kl. 17.00–19.00 genomförs underhållsarbete på webb-
platsen. Såväl söktjänst som bildvisning kommer att vara oåtkomliga under tiden arbetet pågår.

1.

Register över kommunala och statliga byggnadsprojekt

Serie , Länsarbetsnämndens i Värmlands län arkiv


ReferenskodTidAnmärkning 
11946 – 1952Arvika-Karlstad. 
21946 – 1952Kristinehamn-Forshaga. 
31946 – 1952Fryksände-Järnskog. 
41946 – 1952Kroppa-Sillerud. 
51946 – 1952Stavnäs-Ö. Emtervik.