Måndag den 24 februari kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår. Förbeställningar av arkivmaterial till läsesal via NAD kommer inte att fungera mellan kl. 14.00-22.00.   
bild
Serie

Skrivelser och resolutioner från Kungl. Maj:t , länsstyrelse, domkapitel, andra myndigheter och enskilda

Tortuna kyrkoarkiv

 Volymer (3 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/ULA/11572/G/21908 – 1964Spridda år. 
11545 – 1753Skrivelser från myndigheter. Häri bl.a. 2 originalbrev från Gustav Vasa 1545. Innehåller även inflyttningsanteckningar 1775-1777. 
21729 – 1781Skrivelser från myndigheter. Innehåller även kopior av handlingar rörande prästgården 1481-1753.