bild
Serie

Bilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01. Gallringsbara

Vansö kyrkoarkiv

Serien gallras med stöd av RA-MS 1997:65.

Gallringsfrister:
Bilagor till dopboken: 20 år
Övriga bilagor: 5 år