Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Handlingar ordnade efter ämne

Centralnämnden för fastighetsdata

 Serier (7 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
F1Handlingar ordnade efter dossiéplan1982 – 1995Serien i arkivkartong

Volym 126 kartrulle

Serien utgör fortsättning på serie E 1

Diarier se serie C 1 A
 
F3Handlingar tillhörande uppdragsverksamheten1973 – 1994Serien i arkivkartong 
F4Fastighetsregister1968 – 1995Samtliga register överflyttade till Lantmäteriverkets arkiv.

Ursprunglig beteckning är fastighetsdatasystemet (FDS)
 
F5Avtal1970 – 1994Serien i arkivkartong

Volymerna 1 - 3 innehåller register
 
F6Genomförandeplaner1977 – 1994Serien i arkivkartong

Avser fastighetsdatasystemet
 
F7Systembeskrivning för dataförsök1970 – 1986Serien i arkivkartong 
F2Personalhandlingar