Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar från torsdagen den 19 mars fram till minst den 15 april. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Övriga handlingar

Edsele kyrkoarkiv

 Volymer (15 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11687Kuvert
1687 nov
Roteringslängd av Ramsele gäll Anm: Upptager Ramsele, Edsele, Fjällsjö och Helgums socknar
 
- [H0001]1738 – 1745Kyrkovärdar
Se L I a: 1
 
21753 – 1843Kapsel
Avvittringshandlingar
Anm 1:
Till protokoll 1753 hör karta
över Edsele socken s å
Se kartsamlingen HLA nr 13
Anm 2:
Avser även prästbordet
 
31782 – 1897Kapsel
Spr år, strödda handlingar
Lev 49/1979

Anm:
Innehåller:
Handlingar ang broar och vägar
1782-1897 spr år
Lysningssedel 1782
Köpebrev 1830-1884 spr år
Handlingar ang barnmorska 1858-1859
Kungl Maj:ts utslag ang överförande av Hällås no 1 från Ramsele till Edsele 1887-07-29
 
41823 – 1840Kapsel
1823-1840-tal, strödda handlingar

Anm:
Innehåller:
förteckning på levererad spannmål till sockenmagasinet 1823-1837
Handlingar ang klockareval 1830-1840-tal
Förteckning å uppbörd 1835
 
51830 – 1875Kapsel
Strödda handlingar
Lev 42/1951
Innehåller:
Spridda röklängder samt röstlängder och saköreslängder 1830-1862
Handlingar ang sockenmagasinet
1840-1875

Innehåller även:
Kungl Maj:ts brev ang Ramsele
pastorats delning 1837, avskrift Handlingar ang skolan 1850-1853
Handlingar ang prästlöneförmåner 1844, 1876,
Handlingar ang pastorats- och skolhusen 1845, 1847
Skrivelse ang skyttegillen 1864
 
- [H0002]1864Skrivelse ang skyttegillen
Se P I: 5
 
- [H0003]1877Skrivelse till kommunalnämnden
Se O II: 1
 
- [H0004]1880Protokollsbok för biblioteks- nämnden
Se O II: 1
 
- [H0005]1883Domboksutdrag ang skuldfordran
Se K II a: 1
 
- [H0006]1883 – 1884Handlingar ang fastigheten Grundtjern no 1, Edsele
Se K II a: 1
 
61888 – 1897Inb
Protokollsbok för luthersk-
evangeliska missionsföreningen
Lev 17/1979
 
- [H0007]1916 – 1923Prästeståndets änke- och pupill-
kassa
Se K II a: 1
 
- [H0008]1942Tal vid folkskolejubileet
Se O II: 1
 
- [H0009]odatU å
Recension från Ramsele kontrakts kyrkliga ungdomsläger
Se O II: 1