Störningar i våra söktjänster kan förekomma, felsökning pågår.
Måndag den 18 oktober kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Serie

Visitationshandlingar, inventarieförteckningar

Ljusdals kyrkoarkiv

 Volymer (10 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0001]1629Kyrkoinventarium
Se L I a: 1

Anm:
Med tillägg till 1665
 
- [H0002]1629Kyrkoinventarium
Se L I b: 1

Anm:
Med tillägg till 1636
 
- [H0003]1690 – 1714Visitationshandlingar
Se L I a: 2

Anm:
Finnes från åren 1690, 1699, 1700, 1703, 1707, 1712, 1714
 
- [H0004]1708Inventering
Se L I a: 2
 
- [H0005]1716 – 1813Visitationshandlingar
Se L I a: 3

Anm:
Finnes från åren 1716, 1722, 1742, 1752, 1755, 1757, 1775, 1776, 1784,
1813
 
- [H0006]1722 – 1776Inventarieförteckningar
Se L I a: 3

Anm:
Finnes från åren 1722, 1752, 1755, 1775, 1776
 
- [H0007]1797Inventarie- och arkivförteckning
Se K I: 3

Anm:
Med tillägg till 1822
 
11822 – 1910Inb Spr år
Inventerings- och visitations-
protokoll
Lev 156/1973

Anm:
Visitationsprotokoll 1838-1892 spr år
Uppgifter av pastor till prästmöten 1885-1902 spr år

Innh även:
Protokoll ang utvidgning av kyrkogården 1834
Anteckningar om Wahlmanska graven med anledning av kyrkoreparation
1914
 
- [H0008]1829Inventeringsinstrument
Se J: 1
 
- [H0009]1859Ämbetsberättelse
Se J: 1