bild
Serie

Handlingar angående kyrkliga boställen och kyrklig jord

Ny kyrkoarkiv

Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien utgör en fortsättning på den odelade serien O. Av- och tillträdessyn å Bergtorpen, Svea hovrätts utslag 5 dec 1871, saknas 1947, 1962 samt 1966. Serien är avslutad.

 Volymer (3 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11963Lagfartshandl. till arrendebostället Kyrkebol 1911-1931. Syneprotokoll Ny prästgård 1929-1959. Avstyckning från Stommen 1:1, Kyrkebol 1:9. 
21967 – 1979Nygården. Protokoll, handlingar och foton. Häri även handl. ang. hörselteknisk anläggning samt revisionsintyg elanläggning Ny kyrka 1990. 
Se: SE/VA/13011/O II/151995 – 1999