Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Räkenskaper för fonder

Gustav Vasa kyrkoarkiv

Se även serien L I aa.

 Volymer (4 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11900 – 1990J. O. Widens donation, kassabok 1947-1948. Stiftelsen Atlaskapellet, kassabok 1957-1962, inventariebok för kapital 1954-1962.
Ekonomiska redovisningar rörande fonder 1928-1956. Porträttmedelsfondens kassabok 1953.

Med även räkenskaper för Gustaf Vasakyrkans byggnadskommitté. Räkenskapsbok 1906-06-17 - 1906-12-15, verifikationer 1901-1906.
 
21957 – 1990Donationskassan, huvudbok 1957-1971. Gustaf Vasa församlings fondförvaltning, resultat- och balansräkning 1985-1990. 
31979 – 1998Gustaf Vasa fondförvaltning. Kassabok 1979-1998. Utskrift från digitalt ekonomisystem; fördelningsbok, budget, balansrapport 1991-1996. 
41997 – 1999Gustaf Vasa Stiftelse och Gåvoförvaltning. Huvudbok.