bild
Serie

Räkningar för särskild redovisning. Räkningar för durchmarscher, fångtransporter m.m

Gävleborgs läns landskontors arkiv

Serien avser räkenskapshandlingar
för Krigskollegiemedel av vari- erande slag för åren 1753-1773; Landtränteriets redogörelse för Kungliga Krigskommissionens medel
1808-1815; durchmarschräkningar 1811-1852; kronoskjutsräkningar 1824-1852; fångskjutsräkningar och fångskjutslängder 1824-1852. I serien finns även andra räkningar såsom räkningar för fångförtäringsmedel, häktes- räkningar m.m.
Serien består av lösa blad eller häften i arkivkartonger där
annat ej anges. Vol. 1-13 lev. 1913.

 Volymer (13 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11753 – 1820Innehåller handlingar av vari- erande slag såsom: Räkenskaps-
handlingar för Krigskollegiemedel 1753-1773. Däribland förteck- ningar över oersatta eller utbetalade Wardtgälder under 1750- och 1760-talet. Gävleborgs läns Landtränteris redogörelse för Kungliga krigskommissionens medel åren 1808-1815. Med Landtränte- riets redogörelse för ankomna medel till krigsutgifters bestridande åren 1808-1810.
Häri även spridda år av Landt-
ränteriets räkningar för utbetalade medel till durch-
marscher genom Gävleborgs län.
 
21811 – 1812Fuktskadad. Förvaras separat i rum 316. Innehåller räken-
skapshandlingar för Krigskoll- egiemedel såsom räkningar för durchmarscher, persedel- och
ammunitionstransporter.
 
31813 – 1814Fuktskadad. Förvaras separat i rum 316. Innehåller räkenskaps-
handlingar för Krigskollegiemedel såsom räkningar för durchtåg, ammunitions- och persedeltran- sporter. Häri även sammandrag över oersatta för- sträckningar
t o m 1812 års slut.
 
41815 – 1824Fuktskadad. Förvaras separat i rum 316. Innehåller räkenskaps-
handlingar för Krigskollegie- medel såsom räkningar för a ammunitions- och persedeltran- sporter.
 
51824 – 1826Innehåller fögderiindelade fång- skjutsräkningar och fångskjuts- längder 1824-1826; durchmarsch- räkningar 1824-1826; fånglista för Hudiksvalls stadshäkte 1825; sammandrag över utbetalade fång- förtäringsmedel vid Gävle slotts- häkte år 1826; fångförpassnings- order för åren 1825-1826 med uppgift om vad vederbörande har gjort sig skyldig till. 
61827 – 1828Sammandrag över utbetalade fång-
förtäringsmedel vid Gävle slottshäkte 1827-1828; 1827 års fånglista från Hudiksvalls stads- häkte.
 
71828 – 18301828-1830 års fångförtärings- räkning för Gävle stadshäkte; Söderhamns stads räkning över fångförtäringsmedlen för år 1828 och 1830; 1828-1830 års fånglista för Hudiksvalls stadshäkte. 
81831 – 18321831-1832 års fång förtärings- räkning för Gävle slottshäkte; 1832 års fångförtäringsräkning och fånglista för Hudiksvalls stadshäkte. 
91833 – 1834 
101835 – 1836 
111837 – 18391836-1839 års fångförtärings- räkning för Gävle stadshäkte; 1837-1839 års fångförtärings- räkning och fånglista för Söder- hamns stadshäkte; 1836-1839 års fångförtäringsräkning samt fång- lista för Hudiksvalls stadshäkte. Kapsel. 
121840 – 18451840-1841 års fångförtäringsräk- ning för Gävle stadshäkte; 1840- 1841 års fångförtäringsräkning samt fånglista för Söderhamns stad; 1840-1841 års fångförtär- ingsräkning samt fånglista för Hudiksvalls stadshäkte; Kungl. Maj:ts stat för Gävleborgs län år 1844. Kapsel. 
131846 – 1852Koncept till "diverse" räkningar för åren 1846-1852 såsom Stock-
holms stads barnhus spannmåls- medel; väg- och vattenbyggnads- medel; lasaretts- och kurhus- medel för Gävle, Söderhamn och Hudiksvall.

Serien upphör.