För närvarande är det problem med sökningar och sidvisningar i söktjänsten, felsökning pågår.

Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Kartor och ritningar

Fryksände kyrkoarkiv

Serien planförvarad om ej annat anges.

 Volymer (355 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11801Karta över hemägorna till kapellansbostället Stommen. Upprättad av Nils Bredsberg Äldre beteckning A 4379 
1a1783Ritning över Fryksände kyrka och prästgård. Upprättad av Olof Ågren. Äldre beteckning A 4378 
21801Karta över utskogen till kapellansbostället Stommen. Upprättad av Nils Bredsberg. Äldre beteckning A 4899 
31816Karta över torpen Långsjöhöjden under Fryksände kyrka. Upprättad av Jan Lanner. Äldre beteckning A 4380 
41859Karta över kyrkskogen Långsjöhöjden författad vid laga skifte 1855-1857. Renritning av konceptkarta. (I kvadratisk träkapsel). Saknas 2020. 
51868Karta över rågångarna till Fryksände prästgård Stommen. Upprättad 1853-1854 och 1857. Kopia. Fuktskadad. Äldre beteckning B 240 
61889Ritning till ny kyrka för Fryksände församling. Godkänd 1895. (Finns inom glas och ram i kyrkan). Saknas 2013. 
71890Rullad 1st. Karta över rågången mellan Fryksände och Lekvattnets socknars kyrkoskogar å ena samt hemmanet Östmarks skogsmark å andra sidan. 2 st. 
81896Förslag till förändring av ritning till ny kyrka för Fryksände församling. (Långskeppet förkortas med en fönsterdelning). 1 st. 
91896Ritning till ny kyrka för Fryksände församling, Sektioner. 1 st. 
101897Förslag till planritning till Svenneby skolhus. Godkänd 1897. 2 st. 
111897Planritning till Västanviks (gamla) skolhus. Icke godkänd 1897. Med en avskrift. 2 st. 
121897Karta över Fryksände kyrkoskog uti Lekvattnets sn. kopierad för skogsindelning. Den kartan grundade hushållningsplanen, fastställd år 1898. 1 st. 
131898Projekt till portparti för Fryksände kyrkogårdsområde (nya kyrkogården). 1 st. 
141898Karta över tomtplatser belägna å Fryksände kyrkoherdeboställe Stommen. Kopia. 1 st. 
15u.å.Genomskärningsritning till ribbstol. Blåkopia. 1 st. 
16u.å.Ritning till långbänk. Blåkopia. 1 st. 
17u.å.Sektioner av bommar samt profiler och sektion av väggfast bomkanal. Blåkopia. 1 st. 
18u.å.Gravkarta. 1 st. 
191879, u.å.Rullad. Karta över Fryksände kyrkoskog Långsjöhöjden, Lekvattnets sn. efter 1857 års skifteskarta. 2 st. 
20u.å.Tomtkarta över kyrkoherdebostället Stommen. 1 st. 
21u.å.Förslag till ljusstakar för kyrkbänkarna. Blyerts. 1 st. 
22u.å.Karta över tomt nr 41 b. Blåkopia. 1 st. 
23u.å.Förslag till stadsplan för Torsby municipalsamhälle. Blåkopia. 1 st. 
24u.å.Skiss över väg från bron till sockenstugan. 1 st. 
251903Karta över utarrenderade tomtplatser belägna å kyrkoherdebostället Stommen. Ljuskopia. 1 st. 
261903Rullad. Avritning över Fryksände kyrkas skog, författad 1785. Kopia. 1903. 1 st. 
271903 – 1904Rullad. Avritning över Fryksände kyrkas skog, författad 1785. Kopia. 1903-1904. 1 st. 
281906Karta över Fryksände kykoplan och begravningsplats jämte föreslagen tillökning med en dublett. 2 st. 
291906 – 1907Karta och dikesprofiler över Prästbergsmossarna å Fryksände kyrkoskog, Långsjöhöjden. 1 st. 
301906 – 1907Karta och dikesprofiler över Mossavatten mossarna å Frysände kyrkoskog, Långsjöhöjden. 1 st. 
311906 – 1907Karta och dikesprofiler över Källmossen å Fryksände kyrkoskog, Långsjöhöjden. 1 st. 
321906 – 1907Karta och dikesprofiler över Valpmossen å Fryksände kyrkoskog, Långsjöhöjden. 1 st. 
331907Karta över Fryksände kyrkoplan och begravningsplats jämte föreslagen tillökning. 1 st. 
341908Förslag till centraluppvärmning av Fryksände kyrka. Ljuskopia. 1 st. 
351909Skiss till korstol för Fryksände kyrka. 1 st. 
36-381913Tre ritningar till arkivet i kyrkan. Med beskrivning. Placering av plåtskåp och dörrar av järn. Kyrkans kor. Arkivdörr. 3 st. 
391913Blyertsskiss över tomterna 27, 28 och 29 å kyrkoherdebostället Stommen. 1 st. 
401913Ritning till ångpannehus vid Fryksände församlings kyrka. 1 st. 
41-481913Åtta ritningar till skolhus (folkskola) i Torsby. Uthus, fasader, planer och sektioner. Blåkopior. 8 st. 
491914Ritning å värmeledning för Fryksände kyrka. Blåkopia. 1 st. 
50-511915Ritningar till elektrisk belysningsanläggning i kyrkan. Planer. Blåkopior. 2 st. 
521916Skiss till spruthus. 1 st. 
531917Karta över avsöndring från 13 öre 4 pgr. skatt. Littera B av hemmanet Utterbyn. 1 st. 
54-591917 – 1918Förslag till omändring av innertaket uti Fryksände kyrka (längdskärning, tvärskärning och plan) 1918, alternativ II för placering av gamla predikstolen samt bänkar i koret 1917, uppmätningsritning jämte restaureringsritning av det gamla altaret 1917 samt uppmätningsritning jämte restaureringsritning av den gamla predikstolen 1917. Med en omgång blåkopior. 6 st. 
601919Rullad 1st. Kopia av förslag till stadsplan och byggnadsbestämmelser för Torsby municipalsamhälle. Godkänd 1925, kompletterad 1941. Med två beskrivningar. 4 st. 
611919Ritning till hängbro över Ljusnan vid Torsby. 1 st. 
621919Förslag till täckdikning av en del av Fryksände begravningsplats. Saknas 2013. 
631919 – 1920Karta över första blocket av skogen till Khb. Stommen. Kopia. Saknas 2013. 
641920Förslag till täckdikning av nya begravningsplatsen invid Fryksände kyrka. Blåkopia. 1 st. 
65-701921Blyertskisser över olika förslag till tomtplats för församlingshuset i Fryksände. Men en beskrivning. 6 st. 
711921Ritning till Fryksände församlingshem. Fasad mot norr. Bror Almquist. Ljuskopia. 1 st. 
721921Karmförteckning till Fryksände församlingshus. Bror Almquist. Ljuskopia. 1 st. 
731921Skiss visande läget av församlingshus enl. arkitekt Bror Almquists förslag. 1 st. 
741921Karta över tomt för församlingshus. 1 st. 
751921Torsby nya kyrkogård (med inritat kapell). Ljuskopia. Uppfordrad på kartong med höjdförhållande och förklaringar. 1 st. 
761921Torsby nya kyrkogård. Blåkopia. 1 st. 
771921Rullad. Karta över kyrkskogen Långsjöhöjden författad vid laga skifte 1855-1857. Kopia. 1 st. Häri även O VII: 334, 514-514a. 
781921Utdrag av karta över rågångarna till Fryksände prästgård, upprättad 1853, 1854 och 1857. Kopia. 1 st. 
791921Förslag till slangtorkningstorn vid södra kyrkstallet. Blyertsskiss. 1 st. 
80-911922Ritningar till Fryksände församlingshem. Planer, skärningar, fasader, karmförteckning och betongbjälklag. Bror Almquist. Ljuskopior 12 st. 
921922Förslag till vatten och avloppsledning för kyrkan och församlingshuset. Plan och profiler. 2 st. 
931922Ritning till betongbjälk över källarvåningen i församlingshuset. Blåkopia. 1 st. 
941922Förslag till tomtplats för församlingshuset (blyertsritning). 1 st. 
951922Karta över tomtplats för församlingshus. Ljuskopia. M ed en blåkopia. 2 st. 
96-981922Ritningar till Fryksände församlingshem. Fasad mot norr, väster och öster. Blåkopior. (Ritningar av sept. 1921 reviderade i maj 1922). Bror Almquist. 3 st. 
991922Ritning till Fryksände församlingshem. Fasad mot söder. Blåkopia. 1 st. 
1001922Tomtkarta å högre folkskolans tomt i Torsby. Med en duplett. 2 st. 
1011922Förslag till uthus vid högre folkskolan i Torsby. Med en duplett. 2 st. 
1021922Karta över tomten nr: 1 i kvarteret Khb. Stommen inom Torsby municipalsamhälle. 1 st. 
1031922Fryksände gamla kyrkogård. Ritning till indelning av äldre kvarter jämte trappanordning till nya. Kapellförslag. Alternativ II. Ljuskopia. Med en blåkopia. 2 st. 
1041923Ritning till Fryksände kyrkogårdstrappa. Ljuskopia. 1 st. 
1051923Planteringsförslag till Fryksände kyrkoplan med beskrivning. Ljuskopia. 1 st. 
1061923Ritning till Fryksände kyrkogård. Godkänd 1923. Med trädslagsförteckning. 1 st. 
1071923Karta över tomter och byggnader i Torsby municipalsamhälle. Med förteckning över kvarter med provisoriska tomtnummer. Ljuskopia. 1 st. 
1081923Karta över ett område föreslaget till avsöndring å Fryksände kyrkoskog Långsjöhöjden. 1 st. 
1091923Rullad. Detaljritning till hörsalsbänk (Karlskoga folkhögskola). Blåkopia. 1 st. 
110-1131923Ritningar å värme, vatten och avloppsledning i Fryksände församlingshem. Ljuskopior. 4 st. 
1141924Karta över tomterna nr: 50, 51, 52 och 53 å khb. Stommen inom Torsby municipalsamhälle visande ändringar och tillägg gällande från den 1 juli 1924. 1 st. 
1151924Karta över rågången emellan kyrkoherdebostället Stommen och hemmanet Torsby. 1 st. 
116-1191924Förslag till kapell i Vadje. Syd och västfasad samt plan och skärning. Blåkopior. Bror Almquist. 4 st. 
1201925Förslag till omändring av skolhuset i Rådom. 
1211925Förslag - alternativ II - över tomtplats för smedja med snickeriverkstad inom industriområdet å Stommen i Torsby. 1 st. 
1221926Ritning till prästgård i Lekvattnet. Blåkopia. 1 st. 
1231926Karta över ett ägoområde avsett att avstyckas från 11/12 litt. A regnr: 1.2 av lägenheten Långsjöhöjden: Pålilla, Källarstorpet, V. Mellanstugan, Ö. Mellanstugan samt Hejkila. Ljuskopia. 1 st. 
1241927Karta över ett ägoområde avsett att avstyckas från 11/12 litt. A regnr: 1.2 av lägenheten Långsjöhöjden: Pålilla, Källarstorpet, V. Mellanstugan, Ö. Mellanstugan samt Hejkila. Ljuskopia. 1 st. 
1251927Karta över ett ägoområde avsett att avstyckas från 11/12 litt. A regnr: 1.2 av lägenheten Långsjöhöjden: N. Myrgubben, S. Myrgubben samt Kuja. Ljuskopia. 1 st. 
1261927Förslag till gravkapell å Fryksände nya kyrkogård. Fasader, planer och skärning. Ljuskopia. Med en duplett. Bror Almquist. 2 st. 
127-1351927Ritningar till begravningskapell för Fryksände församling. Planer, skärningar, fasader, stenarbeten och snickeriförteckning. Ljuskopior. Med två omgångar dupletter. 27 st. 
1361927Förslag till prästgårdsboställe för kyrkoherden i Fryksände pastorat. Alternativ I och III. Med en blåkopia. 2 st. 
1371927Förslag till prästgårdsbostad för komministern i Fryksände pastorat. Alternativ I och III. Med en blåkopia. 2 st. 
1381927Elektriska belysnings och kraftsystem inom Fryksände kyrka. Blåkopia. 1 st. 
1391927Förslag till färgsättning och ornering i Fryksände kyrka. Stadfäst 1927. (Inom glas och ram i kyrkoherdens rum i församlingshemmet). Saknas 2013. 
1401927Förslag till glasmålning i Fryksände kyrkas kor. (Inom glas och ram i kyrkoherdens rum i församlingshemmet). Saknas 2013. 
1411927Förslag till korets öst fönsters dekorering med blyinfattat patinerat antikglas. (Inom glas och ram i kyrkoherdens rum i församlingshemmet). Saknas 2013. 
1421928Karta över torplägenheten Ömlingstorp å Södra utskogen till Fryksände Khb. 1 st. 
1431928Karta över torplägenheten Jolfall å Norra utskogen till Fryksände Khb. 1 st. 
1441928Karta över troplägenheten Utterbergstorp å Södra utskogen till Fryksände Khb. 1 st. 
1451928Karta över torplägenheten Täppan å Södra utskogen till Fryksände Khb. 1 st. 
1461928Karta över torplägenheten Kristentorp å Södra utskogen till Fryksände Khb. 1 st. 
1471928Karta över torplägenheten Hagen å Södra utskogen till Fryksände Khb. 1 st. 
1481928Karta över torplägenheten Karltorp å Södra utskogen till Fryksände Khb. 1 st. 
1491928Karta över Block II, Södra utskogen till Fryksände Khb. 1 mtl. krono Stommen nr: 1. Ljuskopia. Med en duplett. 2 st. 
1501928Karta över Block III, Norra utskogen, till Fryksände Khb. 1 mtl. krono Stommen nr: 1. Ljuskopia. Med en duplett. 2 st. 
151u.å.Blyertsskiss till bottenvåning i församlingshemmet. Alternativ I. Plan. 1 st. 
152u.å.Förslag till prästgårdsboställe för kyrkoherden i Fryksände pastorat. Alternativ I och II. 1 st. 
153u.å.Förslag till prästgårdsboställe för komministern i Fryksände pastorat. Blyertsskiss. 1 st. 
154-155u.å.Ritning till Önneruds prästgård. Bottenplan och våning 1 tr. 2 st. 
156u.å.Karta över Fryksände nya kyrkogård. Kvarter nr: 10. Med tre ljuskopior. 4 st. 
157u.å.Kartskiss över torget inom kvarteren Blå Bandet och Banken i Torsby. Blåkopia. 1 st. 
1581929Blyertsskiss till inbyggnad av verket till tornuret i Fryksände kyrka. 1 st. 
1591930Förslag till spruthus i Torsby. 1 st. 
1601930Förslag till utökning av Fryksände kyrkas spruthus med ett torktorn för vattenslangar. 1 st. 
161-1621930Förslag till spruthus för Torsby samhälle. Plan och fasad. Ljuskopior. 2 st. 
1631930Karta över kvarteret Björkarna i Torsby, upprättad vid förslag till tomtindelning. Kopia. 1 st. 
1641930Karta över kvarteret Ärlan i Torsby upprättad vid förslag till tomtindelning. Kopia. 1 st. 
1651930Karta över kvarteret Lärkan i Torsby upprättad vid förslag till tomtindelning. Kopia. 1 st. 
1661930Karta över kvarteret Ugglan i Torsby upprättad vid förslag till tomtindelning. Kopia. 1 st. 
1671930Karta över kvarteret Hagalund i Torsby upprättad vid förslag till tomtindelning. Kopia. 1 st. 
1681930Karta över kvarteret Templet i Torsby upprättad vid förslag till tomtindelning. 1 st. 
1691933Karta över en del av fastigheten Stommen 1:1. (Jordfall) upprättad vid avstyckning. Med två ljuskopior. 3 st. 
1701933Karta över en del av fastigheten Stommen 1:1 upprättad vid avstyckning. Dnr: 586, del I. 1 st. 
1711933Karta över en del av stamfastigheten Stommen 1:1 upprättad vid avstyckning. Dnr: 586, del III. 
1721933Kopia av karta över kvarteret Trasten i Torsby upprättad vid förslag till tomtindelning 1930. 1 st. 
1731933Karta över tomten nr: 3 kopierad från kartan över kv. Templet upprättad vid förslag till kvartersindelning 1930. 1 st. 
1741933Vägförslag Nybo - Fryksände kyrkskogs gräns. Profil. Blåkopia. 1 st. 
1751934Ritning till uthusbyggnad vid Fryksände komministergård. 1 st. 
1761934Ritning till uthusbyggnad vid Fryksände komministergård. Godkänd 1934. Blåkopia. Med arbetsbeskrivning. 1 st. 
1771934Ritning till arrendebostad vid Önneruds komministerboställe. 1 st. 
1781935Kopia av karta över ett område beläget å fastigheten av Stensgård 1:18 upprättad vid avstyckning. Fastställd 1936. 1 st. 
1791936Förslag till skogsstuga avsedd för 14 man eller 12 man och särskilt torkrum. Bläck. 1 st. 
1801937Karta över plats för sågverk. Blyerts. 1 st. 
1811937Karta över ett område å Långsjöhöjden 1:2 upprättad vid förslag till avstyckning. 1 st. 
1821937Skiss över inägoskiftet till Fryksände kmb. Önnerud. Kopia. Med arealfördelning. 1 st. 
1831937Karta över Fryksände kmb. Önnerud upprättad vid skogsindelning. Ljuskopia. 1 st. 
1841937Karta över Fryksände kmb. Önnerud upprättad vid skogsindelning. Ljuskopia. 1 st. 
1851937Skiss över torpet Jolfall, Khb. Stommen med arelförteckning. Kopia. 1 st. 
1861937Skiss över torpet Tarvtorp, Khb. Stommen med arealförteckning. Kopia. 1 st. 
1871937Karta över Block II av Fryksände khb. Stommen upprättad vid skogsindelning. Ljuskopia. 1 st. 
188 a1937Rullad. Karta över gränser i Skogsmarken till fastigheterna Svenneby 1: 69 - 1: 70, 1: 72 och 1: 223; Fryksände sn., upprättad vid gränsbestämningen år 1937 av Henrik Thollander distriktlantmätare. 1 st. 
1881937Karta över tomterna 50 - 53 å khb. Stommen utvisande begärd tomtindelning av Gustav Olssons odelade tomt. Visande ändringar och tillägg från 1/7 1924. Blåkopia. 1 st. 
1891938Karta över kvarteret Skepparen i Torsby upprättad vid förslag till tomtindelning år 1930. Fastställd 1934. Kopia. 1 st. 
1901938Karta över kvarteret Hantverkaren i Torsby upprättad vid förslag till tomtindelning år 1930. Fastställd 1934. Kopia. 1 st. 
1911938Karta över kvarteret Trasten i Torsby upprättad vid förslag till tomtindelning år 1930. Fastställd 1934. Kopia. 1 st. 
1921938Karta över kvarteret Templet i Torsby upprättad vid förslag till tomtindelning år 1930. Kopia. 1 st. 
1931938Ritning till värme och sanitär anläggning i kmb. vid Önnerud. Ljuskopia. 1 st. 
1941938Ritning till varmvattensberedningsanläggning i prostgården. Ljuskopia. 1 st. 
1951938 – 1939Karta över Fridhemsområdet beläget å stadsägan 72 - 74 (äldre benämning på Stommen 1:1), Upprättad vid arealavmätning 1938 kompletterad vid ändringsförrättning 1939. 1 st. 
1961938 – 1939Karta över s.k. Hembygdsgården, beläget å stadsägan 72 - 74 (äldre benämning Stommen 1:1). Upprättad vid arealavmätning 1938 kompletterad vid ändringsförrättning 1939. 1 st. 
1971938 – 1939Karta över lägenheten Parkudden, beläget å stadsägan 72 - 74 (äldre benämning Stommen 1:1).
Inom Fridhemsområdet ,Upprättad vid arealavmätning 1938 kompletterad vid ändringsförrättning 1939. 1 st.
 
1981938 – 1939Karta över badplatsen inom Fridhemsområde, beläget å stadsägan 72 - 74 (äldre benämning Stommen 1:1). Upprättad vid arealavmätning 1938 kompletterad vid ändringsförrättning 1939. 1 st. 
199-2021939Fyra ritningar till; Förslag till utfartsväg Torntorp - Ömlingen. Arbetsprofiler, tvärsektioner och plankarta. Med 16 st blåkopior. 20 st. 
2031939Plan av sockenstugans övre våning. 1 st. 
2041939Plan av sockenstugans övre våning. 1 st. 
205240Karta över tomten nr: 7 inom kvarteret Reparatören upprättad genom utdrag av 1939 års tomtindelningskarta. 1 st. 
206240Situationsplan över garage, ved och materialbodar i kv. Bostället, Torsby. Ljuskopia. 1 st. 
207240Ritning till garage, ved och materialbodar i kv. Bostället, Torsby. Ljuskopia. Med en duplett. 2 st. 
208241Rullad. Förslag till park å kvarteret Gammelkyrkan, Torsby. Ljuskopia. 1 st. 
209241Rullad. Förslag till park å kvarteret Gammelkyrkan, Torsby. Schaktingskarta. Ljuskopia. 1 st. 
210-211241Rullad. Profiler till park å kv. Gammelkyrkan, Torsby. Ljuskopior. 2 st. 
212241Förslag till ekonomihus vid Lekvattnets prästgård. Ljuskopia. 1 st. 
213242Karta över förslag till avstyckning av tvenne lägenheter från Lekvattnets kapellpredikantbostad. Rottnedal. 1 st. 
214243Kopia av karta över tomten nr: 8 inom kv. Templet upprättad vid tomtmätningsförättning. 1 st. 
21513/4 1943Skissförslag till begravningskapell, Torsby. Alt. I. Fasader, planer, sektioner och situationsplan. Ljuskopia. 1 st. 
216-22114/4 1943Skissförslag till begravningskapell, Alt. II. Fasader, planer och sektion. Ljuskopior. 6 st. 
222-22314/4 1943Skissförslag till begravningskapell, Alt. III. Entréfasad och sektion. Ljuskopior. 2 st. 
22414/4 1943Skissförslag till begravningskapell, Alt. IV. Sektion. Ljuskopia. 1 st. 
225-2305/10 1943Skissförslag till begravningskapell, Alt. I. Fasad, planer och sektioner. Ljuskopior. 6 st. 
231-2335/10 1943Förslag till begravningskapell, Alt. II. Sidofasad och längdsektion samt entréfasad och tvärsektion. Ljuskopior. 3 st. 
234-235nov. 1943Förslag till gravkapell. Fasader och sektioner samt planer och situationsplan. Ljuskopior. Saknas 2013. 
2365/11 1943Förslag till gravkapell för Fryksände församling. Situationsplan. (Uppfodrad på kartong). 1 st. 
2375/11 1943Förslag till gravkapell för Fryksände församling. Fasader och planer. (Uppfodrad på kartong). 1 st. 
2385/11 1943Förslag till gravkapell. Situationsplan. Förminskad fotokopia av ritning. (Uppfodrad på kartong. 1 st. 
2395/11 1943Förslag till gravkapell. Fasader och planer. Förminskad fotokopia av ritning. (Uppfodrad på kartong). 1 st. 
2401943Perspektivskiss av föreslaget gravkapell. (Uppfodrad på kartong). 1 st. 
241-2421943Förslag till gravkapell. Fasader och sektioner samt planer och situationsplan. Ljuskopior. Med vardera en duplett. Saknas 2013. 
24322/2 1944Förslag till anordnande av tvenne toiletter i Fryksände kyrka. Ljuskopia. 1 st. 
24412/5 1944Förslag till anordnande av tvenne toiletter i Fryksände kyrka. Godkänd 26/7 1944. Ljuskopia. 2 st. 
24519/5 1944Fryksände gravkapell. Fasad mot norr. Fastställd 26/7 1944. (Uppfordrad på kartong) Ljuskopia. 1 st. 
24619/5 1944Fryksände gravkapell. Fasad mot öster. Fastställd 1944. (Uppfodrad på kartong) Ljuskopia. 1 st. 
24719/5 1944Fryksände gravkapell. Fasad mot söder. Fastsälld 1944. (Uppfodrad på kartong). Ljuskopia. 1 st. 
24819/5 1944Fryksände gravkapell. Fasad mot väster. Faställd 1944. (Uppfodrad på kartong). Ljuskopia. 1 st. 
24919/5 1944Fryksände gravkapell. Plan. Fastställd 1944. (Uppfodrad på kartong). Ljuskopia. 1 st. 
25019/5 1944Fryksände gravkapell. Tvärsektion. Fastställd 1944. (Uppfodrad på kartong). 1 st. 
25119/5 1944Fryksände gravkapell. Tvärsektion. Fastställd 1944. (Uppfodrad på kartong). Ljuskopia. 1 st. 
25219/5 1944Fryksände gravkapell. Längdsektion. Fastställd 1944. (Uppfodrad på kartong). Ljuskopia. 1 st. 
25319/5 1944Fryksände gravkapell. Sektion genom vallen. Fastställd 1944. (Uppfodrad på kartong). Ljuskopia. 1 st. 
25419/5 1944Fryksände gravkapell. Situationsplan. Fastställd 1944. (Uppfodrad på kartong). Ljuskopia. 1 st. 
2551944Nivåmätningskarta över del av nya kyrkogården. Ljuskopia. 1 st. 
2561944Karta över Fryksände nya kyrkogård. Ljuskopia. Saknas 2013. 
2571945Karta över Vitkärn 1. 42 i Lekvattnets sn., upprättad vid skogsindelning. Ljuskopia. 1 st. 
2588/3 1945Förslag till tomtplats för kv. Tullverket i Rottnemon. Blyerts. 1 st. 
25913/9 1945Fryksände gravkapell. Situationsplan. Ljuskopia. Med en duplett. 2 st. 
260u.å.Fryksände gravkapell. Situationsplan. Ljuskopia. 1 st. 
261-2681945Fryksände gravkapell. Huvudritningar (planer, sektioner och fasader). Ljuskopior. Saknas 2013. 
269-2721945Fryksände gravkapell. Uppställningsritningar för dörrar och fönster samt smiden, ritningar till takfönster m.m. samt trappa. Ljuskopior. 4 st. 
273-2741945Fryksände gravkapell. Ritningar över elektriska anläggningar. Planer och sektioner. Ljuskopior. Saknas 2013. 
275-2771945Fryksände gravkapell. Värmeventilations och sanitetsanläggning. Plan, sektioner och situationsplan. Ljuskopior. 3 st. 
27815/9 1945Fryksände gravkapell. Kylanläggning. Ljuskopia. 1 st. 
2791945Fryksände gravkapell. Takplan samt detaljer. Ljuskopia. Saknas 2013. 
28013/9 1945Fryksände gravkapell. Huvudritning. Fasad mot öster (med inritat murparti). Ljuskopia. Ändrad 6/3 1946. 1 st. 
281u.å.Fryksände gravkapell. Detalj till spaljéstolpe av furu. Ljuskopia. 1 st. 
2822/4 1946Förslag till vatten- och avloppsledning för Fryksände gravkapell. Förslag till dränering. Med en ljuskopia. 2 st. 
2832/4 1946Fryksände gravkapell. Avloppsledning. Med tre ljuskopior. 3 st. 
28428/10 1946Fryksände gravkapell. Fasad och läktare. Ljuskopia. 1 st. 
28516/12 1946Fryksände gravkapell. Kalkstensarbeten. Fönsterbänkar. Ljuskopia. 1 st. 
28616/12 1946Fryksände gravkapell. Kalkstensarbeten. Detalj av sockel och altarplan. Ljuskopia. 1 st. 
28712/12 1946Fryksände gravkapell. Kalkstensgolv. Ljuskopia. 1 st. 
28812/12 1946Fryksände gravkapell. Detalj av kalkstensgolv. Ljuskopia. 1 st. 
28927/8 1946Fryksände gravkapell. Plan av vapenhus m.m. Ljuskopia. Ändrad 13/11 1946. 1 st. 
29027/8 1946Fryksände gravkapell. Sektion A - B. Ljuskopia. Ändrad 6/11 1946 + 30/7 1947. 1 st. 
29130/10 1946 – 1947Fryksände gravkapell. Vägguppställningar för vapenhus. Ljuskopia. Ändrad 9/12 1946. Ventilationsgaller och orgel inritad 30/7 1947. 1 st. 
29212/12 1946 – 1947Fryksände gravkapell. Kalkstensgolv. Ljuskopia. Kompletterad 23/5 1947. 1 st. 
293-2951946 – 1947Fryksände gravkapell. Tre ritningar rör. orgeln: Plan av läktare, sektion A - B samt vägguppställningar för vapenhus. Med beskrivning över orgeln. Ljuskopior. 3 st. 
296-3091946 – 1948Fryksände gravkapell. Bänkplan, bänk, uppställning av vägg mot läktaren, plan av läktare, altare, uppställning av altarvägg, murar, kranshållare, lyktstolpe, situationsplan, lampett, minnestavla. Godkända av Kungl. Byggnadsstyrelsen, beslut 1948. 14 st. 
3101946 – 1948Karta över skifte I och II av Fryksände kyrkoskog Långsjöhöjden upprättad vid fullständig skogsindelning. Ljuskopia. 1 st. 
3111946 – 1948Karta över skifte III av Fryksände kyrkoskog Långsjöhöjden upprättad vid fullständig skogsindelning. Kopia. 1 st. 
3121946 – 1948Karta över skifte IV av Fryksände kyrkoskog Långsjöhöjden upprättad vid fullständig skogsindelning. Kopia. 1 st. 
3131947Fryksände gravkapell. Plan av läktare. Ljuskopia. 1 st. 
3147/8 1947Fryksände gravkapell. Sektion G - H genom läktare. Ljuskopia. 1 st. 
31531/7 1947Fryksände gravkapell. Detalj av läktargardiner. Ljuskopia. 1 st. 
31611/6 1947Fryksände gravkapell. Murar. Ljuskopia. 1 st. 
31714/3 1947Fryksände gravkapell. Mur vid kapellet. Ljuskopia. 1 st. 
31817/2 1947Fryksände gravkapell. Mur mot öster. Ljuskopia. 1 st. 
31911/6 1947Fryksände gravkapell. Tak till port i mur. Ljuskopia. 1 st. 
3207/8 1947Fryksände gravkapell. Skåp för varmluftsaggregat. Ljuskopia. 1 st. 
3217/8 1947Fryksände gravkapell. Ventilationsgaller i vapenhus. 1 st. 
3227/8 1947Fryksände gravkapell. Spelbord till orgel. Ljuskopia. 1 st. 
3237/8 1947Fryksände gravkapell. Detalj till räcke kring orgel. Ljuskopia. 1 st. 
3247/8 1947Rullad. Fryksände gravkapell. Låda för utskjutande del av orgel. Ljuskopia. 1 st. 
3257/8 1947Rullad. Fryksände gravkapell. Lock till fläkt och bälgrum för orgel. Ljuskopia. 1 st. 
3267/8 1947Fryksände gravkapell. Notskåp i läktarvägg. Ljuskopia. 1 st. 
32711/6 1947Fryksände gravkapell. Altare. Ljuskopia. 1 st. 
3281947Fryksände gravkapell. Detaljer till altare. Ljuskopia. Saknas 2013. 
329Numret vakant. 
3301947Fryksände gravkapell. Sandskovel. Ljuskopia. 1 st. 
3311/4 1947Fryksände gravkapell. Kranshållare. Ljuskopia. 1 st. 
33211/6 1947Fryksände gravkapell. Situationsplan. Ljuskopia. 1 st. 
3336/9 1947Fryksände gravkapell. Ritning till lyktstolpe. Ljuskopia. 1 st. 
3341947Rullad. Karta över kvarteret Kapellet i Torsby. Upprättad vid förslag till tomtindelning. Antaget 1947. 1 st. Ingår i O VII: 77. 
335-33710/1 1947Uppmätningsritningar av prostgården. Planer. Blåkopior. Med en omgång dupletter. 6 st. 
338-34315/1 1947Förslag till reparation av prostgården. Planer och fasader. Blåkopior. Med två omgångar dupletter. 18 st. 
3445/4 1947Fasad- och planskiss till Fryksände prästgård. Ljuskopia. 1 st. 
345-3503/5 1947Omändringsritningar - Förslag till reparation av prostgården. Planer och fasader. Ljuskopior. 6 st. 
351-3601947Uppmätningar och förslag till reparation av prästgården. Blåkopior och en ljuskopia. Godkända 1947. 10 st. 
361-36412/3 1947Värme- och sanitetstekniska anläggningar i prostgården i Torsby. Planer. Ljuskopior. 4 st. 
3651947Skiss utvisande bebyggelsen inom kvarteret Bostället. Ljuskopia. 1 st. 
36612/1 1949Fryksände gravkapell. Predikstol. Ljuskopia. 1 st. 
36712/1 1949Rullad, Fryksände gravkapell. Arbetsritning till predikstol. Ljuskopia. 1 st. 
36810/8 1949Fryksände gravkapell. Bänkplan. Ljuskopia. 1 st. 
369-370April 1949Förslag till ladugård och stall under befintlig takresning på lönebost. Önnerud. Fasad och plan. Blåkopior. Med vardera en duplett. 4 st. 
371-373Juni 1949Förslag till utfartsväg Torntorp - Ömlingen. Plankarta och profiler. Med två generalstabskartor. 3 st. 
3741950Uppmätningsritning av garage för komministern i Lekvattnet, Stensgårds utskog 1:140. Ljuskopia. Med två dupletter. 3 st. 
375-390u.å.Arbetsritning till frötorn/korsningsställning. Ljuskopior. 376-378 arbetsdokument "trappor" och ritningsförteckning. 13 st. 
391u.å.Ritning till okänd anordning (med burkplåtslock och cementram) ny ledning. Med en duplett. 2 st. 
392-3991951Ritningar till elvärmeanläggning i Fryksände kyrka. Kulvertplan, plan, läktarplan, sektioner av koret samt plan, sektioner och tvärsektioner för transformatorstation. Ljuskopior. 8 st. 
4001951Uppmätningsritning av prästgården för komministern i Lekvattnet, Stensgårds utskog 1:140. Ljuskopia. Med två dupletter. 3 st.
 
401-4061951Förslag till omändring och restaurering av prästgården för komministern i Lekvattnet, Stensgårds utskog 1:140. Planer och fasader. Ljuskopior. 6 st. 
407-408u.å.Ritningar till Lekvatttnets pgd., Stensgårds utskog 1:140. Nedre och övre botten. 2 st. 
409-4111951Fryksände församlingshem. Transformering från skala 1:50 till skala 1:100. Källarplan, bottenplan och våningen 1 tr. upp. Ljuskopior. 3 st. 
412-4151951Fryksände församlingshem. Transformering från skala 1:50 till skala 1:100. Fasader mot norr, öster, söder och väster. Ljuskopior. 4 st. 
416-4171951Fryksände församlingshem. Transformering från skala 1:50 till skala 1:100. Sektioner samt skärningar genom stora och lilla salen. Ljuskopior. 2 st. 
418-4261951Fryksände församlingshem. Transformering från skala 1:50 till skala 1:100. Planer, sektioner och fasader. Ljuskopior. Inkom till kulturhistoriska byrån 1953. 9 st. 
4271952Skiss utvisande planerad belägenhet av ny tullstation. Blyerts och färgpenna. 1 st. 
4281952Gammelkyrkan i Fryksände. Sedd från söder. 1 st. 
4291952Förslag till matta. Färgsättning och mönster. 1 st. 
4301952Karta över vatten- och avloppsledning till tomter inom kv. Trasten och Ladugårdsgärdet. Ljuskopia. 1 st. 
431-4361952Förslag till ombyggnad av lekvattnets pgd, Stensgård utskog 1:140. Fasader och planer. Ljuskopior. 6 st. 
4371952Förslag till inredning av garage m.m. vid Lekvattnets pgd., Stensgårds utskog 1:140. Ljuskopia. 2 st. 
438-4391952Ritning till Fryksände kyrkas bostadsfastighet Sibila, Lekvattnet. Fasader, plan och sektion. Ljuskopior. 2 st. 
440-4421952Ritningar till omändring av Fryksände kyrkas bostadsfastighet Sibila, Lekvattnet. Fasader, planer och sektion. Ljuskopior. 3 st. 
4431953Förslag till inredning av garage m.m. vid Lekvattnets pgd., Stensgårds utskog 1:140. Ljuskopia. 1 st. 
4441953Karta över föreslaget jaktvårdsområde. Fryksände sn. östra del. Konceptblad av år 1913. 1 st. 
445-4471953Fryksände församlingshem. Om- och tillbyggnad. Ritningar till bjälklag över källare och bottenvåning samt takstolsplan. Ljuskopior. 3 st. 
4481953Fryksände församlingshem. Om- och tillbyggnad. Källarplan. Ljuskopia. 1 st. 
4491953Fryksände församlingshem. Om- och tillbyggnad. Bottenplan. Ljuskopia. Med fyra dupletter. 5 st. 
4501953Fryksände församlingshem. Om- och tillbyggnad. Plan 1 tr. upp. Ljuskopia. Med fem dupletter. 6 st. 
451-4531953Fryksände församlingshem. Om- och tillbyggnad. Källarplan, bottenplan, plan 1 tr. upp. Reviderade 29.10.1953. Ljuskopior. 4 st. 
4541953Fryksände församlingshem. Om- och tillbyggnad. Fasad mot norr. Ljuskopia. Med sju dupletter. 8 st. 
4551953Fryksände församlingshem. Om- och tillbyggnad. Fasad mot öster. Ljuskopia. Med en duplett. 2 st. 
4561953Fryksände församlingshem. Om- och tillbyggnad. Fasad mot söder. Ljuskopia. 1 st. 
4571953Fryksände församlingshem. Om- och tillbyggnad. Fasad mot norr. Reviderad 29.10.1953. Ljuskopia. 1 st. 
458-4601953Fryksände församlingshem. Om- och tillbyggnad. Ritningar till bjälklag över källare och bottenvåning samt takstolsplan. Ljuskopior. 6 st. 
461-464u.å.Förhandskopior till värme- och sanitetsteknisk installation i församlingshuset. Ljuskopior. 4 st. 
465-4731953Värme-, ventilations- och sanitetsteknisk anläggning. Med ritning till evakueringsgaller för arkiv. Ljuskopior. 9 st. 
4741953Fryksände församlingshem. Om- och tillbyggnad. Fasad. Elanläggning. Ljuskopia. 1 st. 
475-477u.å.Fryksände församlingshem. Ritningar till elanläggning: källarplan, bottenplan och våning 1 trappa. 3 st. 
478-4801953Fryksände församlingshem. Om- och tillbyggnad. Elanläggning: källarplan, bottenplan och våning 1 trappa. Ljuskopior. 3 st. 
481u.å.Fryksände församlingshem. Stigarschema. 1 st. 
4821953Fryksände församlingshem. Om- och tillbyggnad. Elanläggning: central- och stigarschema m.m. Ljuskopia. 1 st. 
483-4881953Fryksände församlingshem. Om- och tillbyggnad. Planer och fasader. Godkända 1953. Ljuskopior. 6 st. 
489-4941953Fryksände församlingshem. Om- ovh tillbyggnad. Fasader och planer. Länsarbetsnämndens tillstånd 1953 (godkännande). Ljuskopior. 6 st. 
4951953Fryksände församlingshem. Ritning till avlopp m.m. Källarplan. Ljuskopia. 1 st. 
4961953Fryksände församlingshem. Om- och tillbyggnad. Grund- och källarplan med mått. Kompletterad 7.1.1954. Ljuskopia. 1 st. 
4971954Fryksände församlingshem. Om- och tillbyggnad. Plan av bottenvåning. Ljuskopia. 1 st. 
498-4991954Fryksände församlingshem. Om- och tillbyggnad. Fönstertyper samt dörrtyper och detaljer. Ljuskopior. 2 st. 
500-5041954Fryksände församlingshem. Ritningar till värme-, vatten- och avloppsledningar. Reviderade 22.2.1954. Ljuskopior. 5 st. 
505-5081954Förslag till anläggning av skogsbilväg från Myrgubben till Kvarnmon. Profiler. Blyerts. 4 st. 
5091954Förslag till omändring av orgeln i Fryksände kyrka. Fasadvy. Godkänd 1955. Ljuskopia. 1 st. 
5101954Förslag till omändring av orgeln i Fryksände kyrka. Sektion. Godkänd 1955. Ljuskopia. 1 st. 
5111955Förslag till omändring av orgeln i Fryksände kyrka. Huvudorgel. Ryggpositiv. Alt. I. Ljuskopia. 1 st. 
512-5131955Förslag till omändring av orgeln i Fryksände kyrka. Ryggpositiv. Alt. 2 och 2 a. Godkända 1955. Med vardera en duplett. Ljuskopiaor. 2 st. 
5141955Rullad. Kopia av karta över avstyckning från området 74 av stadsägan nr: 72+73+74 inom den stadsplanelagda delen av Fryksände kommun. Kopia. 1 st. Ingår i O VII: 77. 
514a1958Rullad. Torsby avstyckningsområde 72 av stadsägan nr: 72-74 annars lika som ovan. 2 st. Ingår i O VII: 77. 
5151955Karta över en del av kvarteret Kapellet. M ed trädslagsförteckning. 1 st. 
5161956Ritning till garagebyggnad vid Önneruds komministerbostad i Fryksände. Ljuskopia. 1 st. 
5171956Ritning till arkiv i Lekvattets prästgård. Ljuskopia. 1 st. 
518-5191956Anläggningsplan samt arbetsplan för planteringar vid Fryksände församlingshem. Ljuskopior. 2 st. 
5201957Karta över kapellpredikantbostället Rottnedal, Lekvattnet. Ljuskopia. 1 st. 
5211957Karta över block I av Fryksände khb Stommen. Ljuskopia. 1 st. 
5221957Karta över Södra utskogen ( block II) till Fryksände khb Stommen. Ljuskopia. 1 st. 
5231957Karta över Norra utskogen ( block III ) till Fryksände khb Stommen. Ljuskopia. 1 st. 
5241957Karta över Fryksände kmb Önnerud upprättad vid skogsindelning. Ljuskopia. 1 st. 
5251957Karta över Lekvattnets kpb Rottnedal. Ljuskopia. 1 st. 
526-5281957Ritningar till pensionärshem i Torsby. Fasad och planer. Ljuskopior. 3 st. 
5291958Grundkarta över östra delen av Torsby samhälle. 1 st. 
5301958Grundkarta över västra delen av Torsby samhälle. 1 st. 
5311959, u.å.Förslag till lekpark. Blyerts. 1 st. 
5321961Karta över kv. Komministern tomt 2. 1 st. 
533u.å.Karta över Fryksände gamla kyrkogård i kv. Gammelkyrkan. 1 st. 
5341947Kopia av karta kv. Kyrkstöten. 1 st. 
5351956Kopia av karta över tomten nr: 1 i kv. Kyrkstöten. 1 st. 
5361960Karta över familjegravar Fryksände kyrkogård. Kopia. 2 st. 
5371961Utdrag av karta över tomterna nr: 1 och 2 kv. Komministern i Torsby. 2 st. 
5381961Utdrag av karta tomt nr: 1 kv. Kyrkstöten i Torsby. 1 st. 
5391962Nybyggnad av bostadshus, fönsterförteckning, trappor, balkong, öppn spis, iv. Komministern i Torsby. Ritningar och situationsplan. 11 st. 
5401962Konstruktionsritningar till komministerbostad i kv. Komministern. 10 st. 
5411963Kopia av karta tomt nr: 1 kv. Komministern. Fotokopia. 2 st. 
5421963Kopia av karta tomt nr: 2 kv. Komministern. 1 st. 
5431963Kopia av karta tomt nr: 3 kv. Komministern Fotokopior. 2 st. 
5441964Förslag och kopia till renovering av Fryksände kyrkogård. 3 st. 
5451964Karta i två blad stadsägan 74 B i Torsby. Samt jordregisterfastigheten Stommen 1:2. 2 st. 
5461964Kopia av karta i fyra blad stadsäga 72+73+74. Kopior. Torsby, Fryksände kommun. Här ser man kvartersdelningar/fastighetsgränser. 16 st. 
54722/12 1965Förslag till saneringsplan för centrala delen av Torsby samhälle. 1 st. 
5481965Kopia av 1961 års karta kv. Kyrkstöten i Torsby. 1 st. 
549u.å.Förslag till dispositionsplan Torsby samhälle. 1 st. 
550u.å.Ritning uppklistrad på masonit. Kopplingsschema för el.inst. i kontors- och garagebyggnad kv. Kyrkstöten. 1 st. 
5511966Förslag till kontors- och garagebyggnad m.m. på tomt nr: 3 kv. Kyrkstöten i Torsby. Ritningar och kopior. 12 st. 
5521966Karta för iordningställande av ekonomigård och parkeringsplats vid Fryksände kyrka. Kopior. 3 st. 
5531966Fryksände förslag till kyrkogårdsutvidgning etapp 1. Karta, arbetsplan och kopior. 3 st. 
5541966Fryksände kyrkogårds utvidgning etapp 1. Arbetsbeskrivning och karta. 6 st. 
5551966Fryksände kyrkogårds utvidgning etapp 2. Arbetsbeskrivning och karta. 1 st. 
5561979Fryksände kyrkas renovering 1979: Förslag till inredning 760420 (1-6), d:o kompl. 770503 (7), d:o rev. 771128 (8-9), gorlvritn. 790502 (10), belysning 790502 (11), ritn. förteckn. 790518 (12), d:o rev. 790529 (13), ritningar 2, 11-17 (14-21), belysningsarmaturer m.m. (22), ritningar 1-31 (23-64), fundament till dopfunt, uttag för el och mikrofon, sångbokshyllor, möblering (65-69), ritningar (tillhörande)=godkända av Riksantikvarieämbetets beslut 790718 (70-90), ritningar till befintlig elvärmeanläggning (91-106), kulvertplan, belysning och teleanläggning (107-118), belysningsarmaturer (119-121), tidsplan för arbetet (122). 116 stycken. 
5571983Karta över vatten-, spillvatten- och elledningar för Fryksände kyrka. 1 st. 
5581984Fryksände församlingshem om- och tillbyggnad. Arkitektbyrån Skanark AB. Tillbyggnadsförslag 1984-02-20. Lokalprogram, ritningar alt A (1-3) och ritningar alt B (1-4). 7 st. 
5591984Fryksände församlingshem om- och tillbyggnad. Dito alt C 1984-10-15. Ritningar (1-3). 4 st. 
5601984Fryksände församlingshem om- och tillbyggnad. Dito ritningar 1984-11-15 (1-4). D:o större format (1-7). 11 st. 
5611986Fryksände församlingshem om- och tillbyggnad. D:o 1986-04-30. Ritningsförteckning, ritningar M 1, 1:0, 1: 1-5, 2: 1-5, 3: 1-2, 4: 1-2, 7:1. D:o relationsritningar (M 1, 1: 1-5). 23 st. 
5621986Fryksände församlingshem om- och tillbyggnad. AB Jacobson & Widmark. Konstruktionsritningar 1986-04-30. Ritningsförteckning, allmänna anvisningar (K 1) och ritningar (K 2-14). 13 st. 
5631986Fryksände församlingshem om- och tillbyggnad. El- och hissprojekt AB. Ritningar elinstallationer E 60: 1-2, 63:1-9, beskrivning (innefattande 63:10), ritning hissanläggning E71:1. 13 st. 
5641986Fryksände församlingshem om- och tillbyggnad. Theorells ingenjörsbyrå AB. Värme- och sanitetsteknisk anläggning 1986-04-30. Ritningsförteckning, ritningar V 50:1-10, V 57:1-5. 15 st. 
5651983Fryksände församlingshem om- och tillbyggnad. Acking Arkitektkontor AB, prof Carl--Axel Acking, Lund. Beskrivning över ändringsåtgärder (renovering) i Siris kapell 1983-05-27 med tillhörande ritningar och förslagsskisser nr: 675/10-675/25. 16 st. 
5661983Fryksände församlingshem om- och tillbyggnad. D:o nr: 675/26 1983-06-28 ritning till ljuskrona i Siris kapell. 1 st. 
5671982D:o utredningsskiss med förslag till tillbyggnad med krematorium 1982-03-29. D:o på kartong. 2 st. 
5681945Fryksände församlingshem om- och tillbyggnad. D:o ritningar 76/2-9 1945-19-13. Huvudritn. Två omg. 8 st.