bild
Serie

Rullor

Gävleborgs läns landskontors arkiv

Serien avser handlingar rörande rekrytering, indelning, rustning och rotering. För båtsmansrullor, se serie G I ba. Ordningsarbetet i denna serie har främst avsett att i görligaste mån skilja ut och förteckna de egentliga rullorna. De övriga handlingarna är ej fullständigt redovisade.
Rullor, för vilka ej annat angives inklusive de som finns på mikrokort avser Hälsinge regemente. Serien inbunden där annat ej anges.

 Volymer (136 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11678 – 1682Fuktskadad. Förvaras separat i rum 316. Roteringsrullor med handlingar. Volymen i kapsel. 
21680 – 1731Fuktskadad. Förvaras separat i rum 316. Handlingar rörande Hälsinge regementes boställen (längder, åtkomsthandlingar m.m.) Volym och lösa handlingar i arkivkartong. 
- [K0001]1684 – 1687Generalmönsterrullor för Hälsinge regemente åren 1684, 1685, 1687. Finns på mikrokort. 
31684 – 1750Innehåller handlingar av varier- ande slag såsom 1684 års Militie- jordebok med extrakt; general- indelningsrulla för år 1691; extrakt över Hälsinge infanteri regementes indelning för år 1735; sammandrag över Hälsinge rege- mentes indelning i Västernorr- lands län för år 1750. Volym och häften i arkivkartong. 
41686 – 1691Genralindelningsverk för Hälsinge regementes officerare och under- officerare 1686, generalindel- ningsverk och rulla över officerare och underofficerare för den del Livregementet till häst innehar i Gästrikland 1687, båtsmansroteringsverk 1687 och 1691. Tre volymer i arkivkartong. 
51687 – 1737Roteringshandlingar. Fyra volymer i arkivkartong. 
61776 – 1810Roteringshandlingar för åren 1776, 1786-1810. 
71687 – 1797Båtsmansroteringshandlingar för åren 1687, 1729, 1757, 1773-1774, 1785-1786, 1791, 1794, 1796-1797. 
81799 – 1827Båtsmansroteringshandlingar för åren 1799-1800, 1803-1805, 1810, 1824, 1827. 
91690Generalmönsterrulla i kapsel. Finns även på mikrokort. 
- [K0002]1692 – 1694Generalmönsterrulla på mikrokort. 
101695Fuktskadad. Förvaras separat i rum 316. Generalmönsterrulla med indelningsverks- och roterings- handlingar (defekt, större delen av civilkompanierna saknas). 
111699 – 1703Fuktskadad. Förvaras separat i rum 316. Handlingar rörande dragonsammansättning, dragon- vakansmedel m.m. 
121704 – 1716Fuktskadad. Förvaras separat i rum 316. Handlingar rörande dragonsammansättning och dragon- vakansmedel. 
131717 – 1720Fuktskadad. Förvaras separat i rum 316. Handlingar rörande dragonsammansättning och dragon- vakansmedel. 
141707Rulla över 3- och 5-männings- rekryteringen. 22 häften i arkiv-
kartong.
 
151710 – 1741Fuktskadad. Förvaras separat i rum 316. Rulla över gardesrekry- teringen m.m för åren 1710-1720, mönsterrulla för Hälsinge rege- mente 1741. 
- [K0003]1712Generalmönsterrulla på mikrokort. 
161713 – 1743Defektrullor, vakansrullor, för- passningar m.m. 
171714 – 1718Mönsterrulla 1714, rulla över sockensoldater samt 3- och 5- männingssoldater 1716, värvnings och utskrivningsrullor 1718. 
- [K0004]1715 – 1717Generalmönsterrulla på mikrokort. 
181718Rullor över manskap i Jämtland som rekryterats till de värvade regementena. Volymen i kapsel. 
- [K0005]1719 – 1720Generalmönsterrulla på mikrokort. 
191720 – 1731Fuktskadad. Förvaras separat i rum 316. Namn-, proviants-, avlöningsrullor m.fl samt andra handlingar rörande Väster- norrlands läns skansar. 
- [K0006]1721Generalmönsterrulla på mikrokort. 
201724Rekryterings- och generalmönster- rulla för båtsmän. Volymen i arkivkartong. 
211728Generalmönsterrulla. Finns även på mikrokort. Volymen inbunden. 
221720 – 1732Generalmönsterrulla för Jämtlands dragoner 1720, faktorifolk 1724, Gävle kavallerikompani m.fl. 1729 och 1732. 
231732 – 1739Rullor, anordningar samt andra handlingar rörande Västernorr- lands läns skansar. 
241735Generalmönsterrulla. Volymen inbunden. 
251739Generalmönsterrulla. Volymen inbunden. 
- [K0007]1739Generalmönsterrulla på mikrokort. 
261740Generalmönsterrulla. Finns även på mikrokort. Volymen inbunden. 
271738 – 1742Roteringslängder, avgångs-, ersättnings- och defektrullor samt andra handlingar rörande rotering och rekrytering. 
281742 – 1744Roteringslängder, avgångs-, ersättnings- och defektrullor samt andra handlingar rörande rotering och rekrytering. Med mönsterrulla. 
- [K0008]1741Generalmönsterrulla på mikrokort. 
291741Generalmönsterrulla för Jämtlands dragonregemente.
Volymen inbunden.
 
301741 – 1742Mönster- och generalmönsterrullor över till Finland kommenderat manskap. Tre volymer i kapsel. 
311741 – 1747Rullor, anordningar och andra handlingar rörande Västernorrlands läns skansar. 
- [K0009]1742Mönsterrulla på mikrokort. 
321742Rekryteringsrullor över varger- ingsmanskapet (reservtrupperna). 
331743Besiktningsmönsterrulla. Volymen inbunden. 
- [K0010]1743Mönsterrulla på mikrokort. 
341744Mönsterrulla för Hälsinge infan- teriregemente. Volymen inbunden. 
351748Generalmönsterrulla för Hälsinge infanteriregemente. Volymen inbunden. 
361748 – 1757Rullor och andra handlingar rörande Västernorrlands läns skansar. 
371749 – 1757Mönsterrulla över vargeringsman- skapet (reservtrupperna) för åren 1749 och 1757. 
381751Generalmönsterrulla för kommen- derringen till Helsingfors. Volymen inbunden. 
391751Generalmönsterrulla för den del av Dalregementet som kommenderats till Finland. Volymen inbunden. 
401754 – 1787Fuktskadad. Innehåller rekryterings- och mönstringshandlingar av olika slag såsom: vakansrulla för år 1767, spridda handlingar från 1774 års generalmönsterrulla, 1787 års rekryteringsrulla m.m. 
- [K0011]1757Mönsterrulla på mikrokort. 
411757 – 1759Mönsterrullor för åren 1757 och 1759. 
421757 – 1762Rullor och andra handlingar rörande Västernorrlands läns skansar. 
431759Generalmönsterrulla över kommenderingen till Pommern. 
441760 – 1761Generalmönsterrulla över
kommenderingen till Pommern.
 
- [K0012]1762Mönsterrulla på mikrokort. 
451762Besiktningsmönsterrulla. Volymen inbunden. 
461762 – 1768Mönsterrulla över vargeringsman- skapet för åren 1762-1764, 1768.
Fem volymer i arkivkartong.
 
471763 – 1772Mönster- proviant-, penningrullor m.m vid Fredriksskans garnision. 
481763Besiktningsmönsterrulla vid Hälsinge regemente. Volymen inbunden. 
- [K0013]1763Mönsterrulla på mikrokort. 
491767Generalmönsterrulla. Volymen inbunden. 
501767 – 1786Mönsterrullor och Generalmönster- rullor för Fredriksskans garnision. Luckor 1769-1773, 1777 och 1779. 
511777 – 1789Svårt fukt- och mögelskadad, får ej utlånas. Rekryterings- rullor med tillhörande hand- lingar. Luckor 1780, 1782. 
521790 – 1802Svårt fukt- och mögelskadad, får ej utlånas. Förvaras separat i rum 316. Rekryterings- rullor med tillhörande handlingar handlingar. Luckor 1795, 1799- 1800. 
531773 – 1788Rullor för garnisionen på Fredriksskans. 
541774Generalmönsterrulla. Volymen inbunden. 
551778Generalmönsterrulla. Volymen inbunden. 
561783Generalmönsterrulla. Volymen inbunden. 
571787Generalmönsterrulla. Volymen inbunden. 
581789Mönsterrulla i kapsel. 
591792Generalmönsterrulla. Volymen inbunden. 
601794Defekt generalmönsterrulla i kapsel. 
- [K0014]1794Mönsterrulla på mikrokort. 
611796Generalmönsterrulla. Volymen inbunden. 
621801Mönster- och generalmönsterrulla. 
631804 – 1809Rekryteringsrullor. 
641805Generalmönsterrulla. 
651807 – 1809Mönsterrullor med tillhörande handlingar. 
- [K0015]1807 – 1809Mönsterrulla på mikrokort. Lucka 1808. 
661810 – 1819Rekryteringsrullor. 
671811Handlingar till 1811 års rotering. 
- [K0016]1811Mönsterrulla på mikrokort. 
681811Handlingar till 1811 års roteringar. 
691811 – 1812Mönsterrulla. Volymen inbunden. 
701811 – 1813Approbations- och kassationsmön- sterrullor 1811, 1813. 
711813Generalmönsterrulla. 
- [K0017]1813 – 1815Mönsterrulla på mikrokort. Lucka 1814. 
721813Kassationsrullor. 
731815Besiktnings- och kassations- rullor. 
741817Generalmönsterrulla. 
751820 – 1825Rekryteringsrullor. 
- [K0018]1820 – 1831Mönsterrullor med luckor på mikrokort. 
761826 – 1829Rekryteringsrullor. 
771821 – 1841Roteringshandlingar. 
781822Generalmönsterrulla. 
791825 – 1828Generalmönsterrulla 1825, approbations- och kassationsrulla 1828. 
801822 – 1829Mönsterrulla för manskap och hästar vid Gävleborgs läns del av livregementets dragonkår. 
811830Generalmönsterrulla. 
821835 – 1836Approbations- och kassations- mönsterrulla 1835, general- mönsterrulla 1836. 
831831 – 1832Rekryteringsrullor. 
841833 – 1837Rekryteringsrullor. 
851838 – 1842Rekryteringsrullor. 
861840Generalmönsterrulla. 
871843Generalmönsterrulla. 
881843 – 1844Rekryteringsrullor. 
891845 – 1847Rekryteringsrullor. 
901846Generalmönsterrulla. 
911850Generalmönsterrulla. 
921846 – 1886Roteringshandlingar. 
931848 – 1850Rekryteringsrullor. 
941851 – 1853Rekryteringsrullor. 
951853Generalmönsterrulla. 
961854 – 1857Rekryteringsrullor. 
971857Generalmönsterrulla. 
981858 – 1859Rekryteringsrullor. 
991860Generalmönsterrulla. 
1001860 – 1861Rekryteringsrullor med bilagor. 
1011862 – 1864Rekryteringsrullor med bilagor. 
1021863Generalmönsterrulla. 
1031865 – 1869Rekryteringsrullor med bilagor. 
1041866Generalmönsterrulla. 
1051870Generalmönsterrulla. 
1061870 – 1873Rekryteringsrullor med bilagor. 
1071874Generalmönsterrulla. 
1081874 – 1875Rekryteringsrullor med bilagor. 
1091876 – 1878Rekryteringsrullor med bilagor. 
1101877Generalmönsterrulla. 
1111879 – 1881Rekryteringsrullor med bilagor. 
1121881Generalmönsterrulla. 
1131882 – 1884Rekryteringsrullor med bilagor. 
1141884Generalmönsterrulla. 
1151885 – 1888Rekryteringsrullor med bilagor. 
1161889 – 1897Rekryteringsrullor med bilagor. 
1171898 – 1901Rekryteringsrullor med bilagor. 
1181704 – 1899Indelningsbok 1712-1714, 1831 års mönsterverk för Kungl. livrege- mentets dragon Corps. 1832 och 1833 års mönsterrullor över hästar. Generalmönsterrulla 1834- 1835. Förteckningar rörande generalmönstring m.m. 1863-1899. Fyra volymer i arkivkartong.

Serien upphör.