För närvarande är det problem med sökningar och sidvisningar i söktjänsten, felsökning pågår.

Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Kartor och ritningar, byggnader och diverse

Hudiksvalls kyrkoarkiv

I kart- och ritningsarkivet

 Volymer (15 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11890 – 1930Ombyggnad av komministergården i Hudiksvall, 1890-1891.
Om- och tillbyggnad av kyrkoherdebostället i Hudiksvall, 1895.
Ombyggnad av kyrkoherdebostället, ritningar på värme och sanitäranläggning, 1911 och 1930.
 
21957 – 1971Ritningar på ekonomibyggnad vid nya kyrkogården i Hudiksvall. 
31971 – 1972Tillbyggnad av ekonomibyggnad vid nya kyrkogården i Hudiksvall. 
41965Planerad församlingsgård i kvarteret Prästgården, Hudiksvall (förslag). 
51965 – 1968Planerad församlingsgård i kvarteret Kyrkbacken, Hudiksvall (förslag). 
61968 – 1969S:t Jakobsgården i Hudiksvall, planer, sektioner, fasader, konstruktionsritningar. 
71968 – 1980S:t Jakobsgården i Hudiksvall, ventilation, värme, sanitet. 
81968 – 1970S:t Jakobsgården i Hudiksvall, elritningar. 
91968 – 1994S:t Jakobsgården i Hudiksvall, utvändiga detaljer för fasaden, invändiga detaljer, möbleringsskiss, låssystem, 1968-1969.
S:t Jakobsgården i Hudiksvall, ombyggnad, terassbjälklag, planer och sektioner, plattorna på gården, 1970-1994.
 
101881 – 1973Fyrkarta över inloppet till Hudiksvall, 1881.
Tryckta kartor över ärkestiftet, 1952.
Karta rörande avstyckning från fastigheten Arnön 12:1 i Rogsta socken i Hudiksvall, 1965.
Förslag till stadsplan kring nya kyrkogården i Hudiksvall, 1965.
Förslag till parkeringshus Norra Kyrkesplanaden i Hudiksvall, 1968.
Stadsplaner kring kyrkan i Hudiksvall, 1972-1973.
 
111956 – 1970Karta över gräns mellan Hälsingtuna och Hudiksvalls registerområde. Rullad. 
121960 – 1982Tryckt karta över befolkningens fördelning i Gävleborgs län 1960.
Kartor över Hudiksvalls stad, 1964.
Diverse adresskartor, 1976-1978.
Kartor över Hudiksvalls församlings gränser, 1982.
 
131965Ny stadsplan kring nya kyrkogården i Hudiksvall. Rullade. 
141967Karta över Hudiksvalls stad med registerkarta. Rullade. 
15u.å.Illustrationsplan tillhörande detaljplan för ett område vid nya kyrkogården i stadsdelen Sofiedal. Rullad.