Med anledning av coronapandemin begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Kartor och ritningar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord

Lovö kyrkoarkiv

Serien förvaras i kart- och ritningsarkivet.

 Volymer (7 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11814 – 1958Karta över ägorna till Edeby, Söderby, Lunda, Berga och prästgården i Lovö sn. 1814.
Ritningar över prästgården 1936.
Kartor över prästgården 1938.
Kopia av karta över Prästgården 1 i Lovö sn. 1939.
Situationsplan och skiss på befintlig vegetation med förslag till nyplantering vid prästgården 1958.
 
21815Kopia från 1927 av karta över Malmen. 
31831 – 1917Kopia av karta över Skarphagen 1831.
Kartor över prästgården 1887.
Kopia av karta över Klockargårdsägor 1917
 
41945 – 1946Ritningar till arbetarbostaden vid Lovö prästlöneställe. 
51945 – 1946Ritningar till arbetarbostaden vid Lovö prästlöneställe. 
61946Ritningar till arbetarbostaden vid Lovö prästlöneställe. 
71950 – 1987Ritningar över arrenderbostaden 1950-1951 och 1987.
Ritningar över Lovö sockenstugas utbyggnad 1955-1956.