Störningar i våra söktjänster kan förekomma, felsökning pågår.
Måndag den 18 oktober kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Serie

Sockenstämmas protokoll och handlingar

Nors kyrkoarkiv

Serien är avslutad.

 Volymer (13 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11780 – 1805Bunt. Handl. rör. Nors kyrkas fordran hos lagman Reinhold Antonsson. Med summarisk förslagsräkning över Nors kyrkas fordran 1746-1795. 
21781 – 1798Inb. Protokoll. Häri även prot. vid sammanträde med ombud 1788, visitationsprot. 1782 samt kyrkans inventarium 1782. 
31799 – 1813Inb. Protokoll. Med beslutsregister. Gällstämmoprotokoll, 1799, 1809-1812, för Nor och Ed gemensamt prot. 1810. Häri även kyrkans inventarium 1807-1818 samt arkivförteckning 1807. 
41804 – 1856Bunt. Handlingar. Häri även dopsedel 1842, avskrift av Göta hovrättsbrev 1782, upplästa kungörelser 1823 och 1849, reglemente för Nors och Segerstads förlikningsdomstol u.å., två verifikationer till fattigkassan 1852, handl. rör. klockar- och organistval 1833-1856, inventarieförteckn. 1804 samt domboksutdrag rör. siktekvarn 1696. 
Se: SE/VA/13090/K I/41812Gällstämmoprotokoll. 
51813 – 1827Inb. Protokoll. Med beslutsregister. Gällstämmoprotokoll 1814, 1816, 1822-1823. Häri även kyrkorådets protokoll 1820, 1824, 1833-1834, kyrkans inventarium 1819-1823 samt arkivförteckning 1819-1823. 
Se: SE/VA/13163/K I/51828 – 1840Gällstämmoprotokoll. 
61828 – 1854Inb. Protokoll. Med beslutsregister. Gällstämmoprotokoll 1836, 1840, 1843-1844, 1846, 1849, 1853. Häri även ant. om folkmängden 1843 och 1853 samt kyrkorådsprotokoll 1841-1844. 
Se: SE/VA/13047/K I/31836Gällstämmoprotokoll. 
Se: SE/VA/13090/K I/51836Gällstämmoprotokoll. 
Se: SE/VA/13389/K V/31844 – 1850Sockennämndens protokoll. 
Se: SE/VA/13389/K IIIa/11851 – 1861Sockennämndens protokoll. Luckor 1854, 1859. 
71855 – 1862Inb. Protokoll. Gällstämmoprotokoll 1856, 1858. Omf. även Segerstad 1858. Häri även kyrkostämmoprotokoll 1863-1884, pastoratsgällstämmoprotokoll 1867, 1872-1873, 1881, 1883, kyrkorådsprotokoll 1855-1857, skolrådsprotokoll 1864, 1874, 1877-1878, protokoll vid sammanträde med Södra skoldistriktet 1857, 1870, 1872-1873, syneprot. 1858, 1869 och 1874 samt protokoll vid sammanträde med vägbyggnadsskyldige 1861.