bild
Serie

Obefintligregister

Norrköpings S:t Olai kyrkoarkiv

Obefintligregister fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna för 1991-06-30 kvarstående obefintliga.

I personnummerordning för hela perioden.

Jämför serie A III.

 Volymer (1 st)

ReferenskodAnmärkning 
1Kartong.