Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Baltiska arkivet


 Arkiv (50 st)

ReferenskodTitel 
Se: SE/RA/720963David Karopuns arkiv (ingår i Baltiska arkivet) 
Se: SE/RA/720973Juhan Aaviks arkiv (ingår i Baltiska arkivet) 
Se: SE/RA/720975Karl Asts arkiv (ingår i Baltiska arkivet) 
Se: SE/RA/720976Eugen Bachs arkiv (ingår i Baltiska arkivet) 
Se: SE/RA/720980Hella Clanman-Nömtaks arkiv (ingår i Baltiska arkivet) 
Se: SE/RA/720981Michel Dequekers arkiv (ingår i Baltiska arkivet) 
Se: SE/RA/720982August Gailits arkiv (ingår i Baltiska arkivet) 
Se: SE/RA/720983Timotheus Grünthals arkiv (ingår i Baltiska arkivet) 
Se: SE/RA/720984Vera Poska Grünthals arkiv (ingår i Baltiska arkivet) 
Se: SE/RA/720986Tönis Kints arkiv (ingår i Baltiska arkivet) 
Se: SE/RA/720988August Koerns arkiv (ingår i Baltiska arkivet) 
Se: SE/RA/720989Helmi Kurriks arkiv (ingår i Baltiska arkivet) 
Se: SE/RA/720990Endel Köks arkiv (ingår i Baltiska arkivet) 
Se: SE/RA/720991Heinrich Lareteis arkiv (ingår i Baltiska arkivet) 
Se: SE/RA/720992Henno Lenders arkiv (ingår i Baltiska arkivet) 
Se: SE/RA/720993Karl Liivolas arkiv (ingår i Baltiska arkivet) 
Se: SE/RA/720995Alexander Mudas arkiv (ingår i Baltiska arkivet) 
Se: SE/RA/720996Ants Murakins arkiv (ingår i Baltiska arkivet) 
Se: SE/RA/720997Birger Nermans arkiv (ingår i Baltiska arkivet) 
Se: SE/RA/720998Eduard Oles arkiv (ingår i Baltiska arkivet) 
Se: SE/RA/720999Olev Parlos arkiv (ingår i Baltiska arkivet) 
Se: SE/RA/721001Ago Pärtels arkiv (ingår i Baltiska arkivet) 
Se: SE/RA/721002Leo Päts arkiv (ingår i Baltiska arkivet) 
Se: SE/RA/721003August Reis arkiv (ingår i Baltiska arkivet) 
Se: SE/RA/721004Karl Ristikivis arkiv (ingår i Baltiska arkivet) 
Se: SE/RA/721005Ants Roos arkiv (ingår i Baltiska arkivet) 
Se: SE/RA/721007Paul Schwalbes arkiv (ingår i Baltiska arkivet) 
Se: SE/RA/721011Liisu Vallaks arkiv (ingår i Baltiska arkivet) 
Se: SE/RA/721012Alexander Warmas arkiv (ingår i Baltiska arkivet) 
Se: SE/RA/721013Georg Wehms arkiv (ingår i Baltiska arkivet) 
Se: SE/RA/721014Harald Viirsalus arkiv (ingår i Baltiska arkivet) 
Se: SE/RA/721118Helju Jöesaars arkiv (ingår i Baltiska arkivet) 
Se: SE/RA/730419Baltiska arkiv (diverse mindre, ingår i Baltiska arkivet) 
Se: SE/RA/730447Estniska byrån i Helsingfors (ingår i Baltiska arkivet) 
Se: SE/RA/730448Estniska klubben i Borås (ingår i Baltiska arkivet) 
Se: SE/RA/730449Baltiska humanistiska förbundets arkiv (ingår i Baltiska arkivet) 
Se: SE/RA/730450Estniska akademiska föreningen i Sverige (ingår i Baltiska arkivet) 
Se: SE/RA/730451Estniska flickläroverket i Tartu
Svenska elevföreningen (ingår i Baltiska arkivet)
 
Se: SE/RA/730452Estniska KFUK i Göteborg (ingår i Baltiska arkivet) 
Se: SE/RA/730453Estniska KFUM i Lund (ingår i Baltiska arkivet) 
Se: SE/RA/730454Estniska skolföreningens kompletteringsskola i Lund (ingår i Baltiska arkivet) 
Se: SE/RA/730455Estniska sångkören i Lund arkiv (ingår i Baltiska arkivet) 
Se: SE/RA/730456Estniska ungdomsteatern i Lund (ingår i Baltiska arkivet) 
Se: SE/RA/730457Estniska vetenskapliga institutet (ingår i Baltiska arkivet) 
Se: SE/RA/730458Estniska veterinärföreningen i Sverige (ingår i Baltiska arkivet) 
Se: SE/RA/730460Kommittén för kulturellt baltiskt samarbete, Baltiska kommittén (ingår i Baltiska arkivet) 
Se: SE/RA/730473Estniska exilteatern i Sverige (ingår i Baltiska arkivet) 
Se: SE/RA/730567Estniska kommitténs kvinnosektion (ingår i Baltiska arkivet) 
Se: SE/RA/720974August Arras arkiv (ingår i Baltiska arkivet) 
Se: SE/RA/720253Elfriede Lenders arkiv (ingår i Baltiska arkivet)