bild
Serie

Förteckning över skolpliktiga barn

Bjuråkers kyrkoarkiv

 Volymer (2 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11835 – 1878Inb
Inskrivnings- och betygsjournal,
examenskatalog
Lev 97/1972

Anm. 1: Avser Hedvigsfors skola.
Lucka 1842-1843, 1846,
1864-1867

Anm. 2: Volymen uppdelad i dels
inskrivnings- och betygs-
journal för 1835-1870
samt dels i examens-
katalog för 1870-1878
 
21849 – 1882Band i kapsel
Examensprotokoll och inskriv-
ningsbok
Lev 97/1972
Anm. 1: Volymen uppdelad dels i
examensprotokollsbok
1849-1882 och dels i in-
skrivningsbok 1864-1870
Anm. 2: Med förteckning över sko-
lans bokbestånd i voly-
mens början
Inneh. även:
Ett fåtal handlingar i särskild
fascikel
Skolräkenskaper 1854 (1876)