bild
Arkiv

Centralavdelningen

Överståthållarämbetet för polisärenden 4 (ÖÄ)

Grunddata

ReferenskodSE/SSA/0024/03
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/KxZCm7KLf4ItMqbJkvp7D2
ExtraID03
Omfång
13,6 Hyllmeter 
ArkivinstitutionStockholms stadsarkiv (depå: Kungsklippan)

Innehåll

Inledning (äldre form)CENTRALAVDELNINGEN

INLEDNING
Centralavdelningen, även kallad Centralpolisen, inrättades 1876 som en egen avdelning inom Överståthållarämbetet för polisärenden. Avdelningens uppgift bestod huvudsakligen i att fullgöra sådan vakt- och ordningshållning som inte sköttes av polisvaktdistriktens patruller, till exempel att upprätthålla ordning vid järnvägsstationer, teatrar och andra nöjesställen. Centralavdelningen inspekterade även vaktdistriktens patrullerande personal. Särskilda inspektionskonstaplar tillsattes 1894 vilka utöver inspektion också såg till att renhållningen sköttes på gator och torg samt bevakade de delar av distrikten som inte patrullerades av vaktdistriktens poliskonstaplar. Den s k ”centralinspektionen” var avsedd att skapa ökad trygghet och ordning då varje gata och allmän plats erhöll polistillsyn åtminstone några gånger per dygn. Den 1 april 1920 avskaffades inspektionspolisgraden och ersattes av biträdande överkonstaplar.

Till verksamhetsområdet hörde också att vaka över olika slags farliga transporter, utöva kontroll över att ordningsföreskrifter efterlevdes avseende spårvägs-, omnibus- (buss-), åkeri- och ångbåtstrafiken och stadsbudsväsen. Vidare hade Centralavdelningen ansvar för en del av polismännens utbildning, ansvar för den ridande polisen (startad 1884), polisens beklädnad och pikettjänstgöring. Flera ansvarsområden tillkom med tiden, bland annat Centralpolisens hundavdelning, då stadens första polishundar inköptes 1910.

Centralavdelningens arkiv, omfattande 13,5 hm, överlämnades till Stockholms stadsarkiv 1945. Arkivet är ojämnt bevarat och slutåren för de olika serierna varierar från 1890-tal till 1932. Handlingar som inte har levererats förvaras fortfarande hos Polismyndigheten i Stockholms län.

Arkivets äldsta handlingar, ”Persedelredogörelser” (G I a) och ”Verifikationer till persedelredogörelsen” (G I b) startar redan vid 1850-talets början. Persedelredogörelserna upprättades före Centralavdelningens tillkomst av klädförrådets föreståndare, men har överförts till Centralavdelningens arkiv av praktiska skäl. ”Polisrullor” (D III a) 1876-1917, är en direkt fortsättning på de rullor som fördes av Poliskammaren, se Äldre poliskammarens arkiv, förteckning nr 21/01, serie D I.

Centralavdelningens äldre arkivförteckning (D VI), upprättad i början av 1940-talet, har registrerats i databasen ARKIS II under februari-mars 2008. Samtidigt har en del serier sammanförts, kartonglagts och den nya förteckningen har påförts uppgifter som tidigare inte har varit förtecknade.

Stockholms stadsarkiv den 12 mars 2008


Christina Hellgren

Källor:
Dahlgren, E.W. (red.), Stockholm 1897, del I, kapitel IX Stockholms polis
Järbe, Bengt, Polisen i Stockholm förr och nu, Stockholm 1975
Thullberg (Tistad), Dagmar, På spaning efter individen - Stockholmspolisen som källa till personforskning, Stockholms stadsarkivs årsberättelse 1989, Stockholm 1990
Stockholms kommunalkalender 1907-

Kontroll

Skapad2008-01-23 00:00:00
Senast ändrad2021-11-11 08:13:05