bild
Serie

Kartor och ritningar som ej redovisas i annan serie

Tolånga kyrkoarkiv

 Kartor / ritningar (27 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
A02804Tolånga kyrka förslag till restaurering och förändringar, genomskärning, käktarplan.1917 
A02805Tolånga kyrka förslag till förändringar, längdskärning, plan.1925 
A02806....till ny skolhusbyggnad i Tolånga kyrkoby. Facade och sektionsritning.1905Granskade av J. F. Malm folkskoleinspektör. 
A02807.....till ny skolhusbyggnad i Tolånga kyrkoby. Planritning.1905Granskade av J. F. Malm folkskoleinspektör 
A02808Ritning till ekonomihus vid Tolånga skola.1904Med påskrift av Anders Nilsson i Skogsdala "Skogsdalaren" 
A02809Ritning till ändring av Tolånga skola.1921Godkänd av folkskoleinspektör Nils Persson. 
A02810Eggelstads folkskolor. förslag till ändring av bostäder.1929Godkänd av folkskoleinspektör Nils Persson. 
A02811Förslag till tillbyggnad och omändring av lärarebostäder för Eggelstad folkskola.1930 
A02812Förslag till lärarebostad för Eggelstad folkskola.1930 
A02813Eggelstad folkskola förslag till lärarebostad. Planer.1930Godkänt av folkskoleinspektör Nils Persson 1932. 
A02814Eggelstad folkskola förslag till lärarebostad. Fasader och sektion.1930Godkänt av folkskoleinspektör Nils Persson 1932. 
A02815Ritning till småskolebyggnad i Näsby af Tolånga församling, Fasader och plan.1894Antagen vid kyrkostämma den 24/10 1894 anteckning på baksidan: "Blef ej utförd" med påskrift av Anders Nilsson i Skogsdala, "Skogsdalarn". 
A02816Ritning till skolhus i Näsby. Plan av källaren.1933 
A02817Ritning till skolhus i Näsby. Taklagsplan.1933 
A02818Ritning till skolhus i Näsby. Fasad m. öster.1933 
A02819Ritning till skolhus i Näsby. Fasad m. väster.1933 
A02820Ritning till skolhus i Näsby. Gavel m. söder, gavel m. norr.1933 
A02821Ritning till skolhus i Näsby. Ritning till uthus för skola i Näsby.1933 
A03077Skolanläggning för Näsby. Förslag till skolhus Källarplan.*(1929) 
A03078Skolanläggning för Näsby. Förslag till skolhus 1-sta vån plan.*(1929) 
A03079Skolanläggning för Näsby. Förslag till skolhus Vindsplan.*(1929) 
A03080Skolanläggning för Näsby. Förslag till skolhus Gavel tvärsektion.*(1929) 
A03081Skolanläggning för Näsby. Förslag till skolhus fasad mot sydost.*(1929) 
A03082Skolanläggning för Näsby. Förslag till skolhus fasad mot nordväst.*(1929) 
A03083Skolanläggning för Näsby. Situationsplan.*(1929) 
A03084Skolanläggning för Näsby. Förslag till uthus.*(1929) 
A03077-A03084Skolanläggning för Näsby. 3077 Förslag till skolhus Källarplan. 3078 Förslag till skolhus 1-sta vån plan 3079 Förslag till skolhus vindsplan 3080 Förslag till skolhus gavel tvärsektion 3081 Förslag till skolhus fasad mot sydost 3082 Förslag till skolhus 1929