Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Handlingar angående kyrkan

Överkalix kyrkoarkiv

Serien i arkivkartong om inte annat anges.

 Volymer (7 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0001]1754 – 17971754, 1762, 1767, 1770, 1778, 1797.
Bänkläggningshandlingar.
Se P I:2.
För 1767 och 1770 två exemplar och för 1778 tre exemplar.
 
11831 – 1930Handlingar angående kyrkobyggnaden med bl a protokoll, kostnadsförslag, kontrakt, avskrift av gåvobrev, besvärsskrivelser, utdrag ur tingsprotokoll, försäkringsbrev och dagsverkslängder. Häri även en del verifikationer, inventarium, ämbetsberättelse samt handlingar angående gåva till skolrådet. 
21931 – 1933Uppmätningsritningar och handlingar angående restaurering av kyrkan i Överkalix. 
31933 – 1939Entreprenadkontrakt och detaljritningar angående restaurering av kyrkan i Överkalix samt några tidningar med reportage om kyrkbranden, 1939. 
41938 – 1953Arbetsbeskrivningar, kostnadsberäkningar, ritningar, anbud och övriga handlingar angående uppförandet av ny kyrka i Överkalix samt kapell i Lansjärv. 
- [H0002]1943Lyckönskningstelegram med anledning av återinvigning av Överkalix kyrka.
Se N I :3
 
51968 – 1991Protokoll, kostnadskalkyler, ritningar, ansökningshandlingar och övriga handlingar angående renovering av Överkalix kyrka (1968) samt angående omläggning av kyrktaken i Överkalix resp Lansjärv (1989-1991).