Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

DIARIER

Älvsborgs läns landskontors arkiv

 Serier (11 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
B I aBrevdiarier. Huvudserie1877 – 1957SERIEN INBUNDEN. Register i banden. Serien uppddelad i två band efter 1917 med undantag av 1929 och 1948-1957. Band 1 omfattar skrivelser från Kungl. Maj:t, departementen och centrala verk, band 2 övriga. Efter 1929 omfattar band 1 även skrivelser från landskansliet, övriga länsstyrelser, domkapitel, militärbefälhavare och landsting; efter 1931 även magistrater; efter 1932 vattendomstolen och efter 1933 landsfogde, häradskrivare och landsfiskaler. Efter 1934 omfattar band 1 allt utom rekvisitionsärenden. Band 2 innehåller efter 1934 endast rekvisitionsärenden, efter 1938 länsbokhållarärenden. Från 1887 finns särskilda diarier rörande domänförvaltningen, se serie B I b, och från 1929 även särskilda diarier för taxeringsärenden och länsasserssorns ärenden i serierna B I ca respektive B I d. För 1832 - 1876 se volymerna 62 - 106 i ref.kod se/gla/19190. 
B I bDomändiarier1887 – 1943SERIEN INBUNDEN. Före 1887 förda i serie B I a. Fortsätter 1929 - 1940 i B I d: 1-12, 1941 - 1943 i B I d: 13 - 15 och från 1944 i B I a. 
B I caTaxeringsdiarier1929 – 1940SERIEN INBUNDEN. Register i banden. Före 1929 fördes ärendena i serie B I a. Serien avslutad 1940 och fortsätter i serierna B I cb respektive B I cc. 
B I cbTaxeringsdiarier I1941 – 1957SERIEN INBUNDEN. Register i banden. Fortsättning från serie B I ca. 
B I ccTaxeringsdiarier II1941 – 1943SERIEN INBUNDEN. Register i banden. Fortsättning från serie B I ca. Fortsätter 1944 - 1947 i serie B I a och därefter i B I cd. 
B I cdUppbördsdiarier1947 – 1957SERIEN INBUNDEN. Fortsättning från serie B I ca. 
B I dAssessorsdiarier1929 – 1943SERIEN INBUNDEN. Register i banden. Fortsättning från serie B I a. Fortsätter från 1944 i serie B I a. 
B II Ansökningsdiarier1873 – 1918SERIEN INBUNDEN. Register i banden efter 1909. Fortsätter från 1919 i serie B I b. Häri även Domändiarier 1912 - 1918. 
B IIIHandräckningsdiarier1879 – 1907SERIEN INBUNDEN. Register i banden före 1902. För 1833 - 1878 se volymerna 107 - 116 i ref.kod se/gla/19190. 
B IVDiarier över anmälda brännerier1862 – 1911SERIEN INBUNDEN 
B VDiarier rörande kronoegendomar1878 – 1883SERIEN INBUNDEN