Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Övriga handlingar

Söderhamns kyrkoarkiv

Serien i arkivkartong, om inte annat anges.

 Volymer (24 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0001]1621 – 1847Series pastorum.
Se N I: 1
 
- [H0002]1645 – 1690Historiska anteckningar.
Se L I a:1
 
- [H0003]1653Roteringslängd för båtsmanshållet.
Se L I b: 1
 
11669 – 1892Kapsel. Lev 32/1965
Privatbrev m m.
Anm: Bl a privatbrev från 1685
 
21685 – 1716Kapsel. Lev 32/1965
Handlingar angående processen mot Magnus Blixt m m.
Anm: Förutom processhandlingar finns protokoll över fördelningen av gravplatserna 1695 samt reglemente för kyrkans föreståndare 1697.
 
- [H0004]1700omkr 1700 Likpredikningar
Se L I b: 11
 
31719 – 1809Inbunden. Lev 32/ 1965
Register över kungliga förordningar.
 
41728 – 1871Kapsel.
1728, 1774 - 1871: Strödda handlingar.
 
51774 – 1794Inbunden. Lev 17/ 1971
Handlingar angående Söderhamns och Söderala församlingars sammanläggande. Innehåller även: Avskrifter av brev
från 1650, 1652, 1686 och 1693.
 
61780 – 1785Inbunden. Lev 32/ 1965
Handlingar angående Söderhamns hälsobrunn m m
Anm: Starkt fuktskadade. Får ej utlånas.
 
- [H0005]1836 – 1851Predikoturer
Se H I: 2
 
- [H0006]1839 – 1848Förteckning över nykterhetsföreningens medlemmar.
Se L I b: 9
 
- [H0007]18601860-02-08.
Handlingar angående eldsvådan.
Se H I: 2
 
- [H0008]1881Testamente.
Se H I: 2
 
71881 – 1965Band i arkivkartong.
Protokollsböcker för Sällskapet Söderhamns Jultomtar.
 
81918 – 1946Ungdomskretsars protokollsböcker. 
91923 – 1986Protokollsbok för SKMF, 1923 - 1956; räkenskaper för Kyrkliga syföreningen, 1962 - 1985 samt för Trefaldighetens syförening
räkenskaper, 1971 - 1986 och protokoll, 1971 - 1976.
 
101946 – 1964Handlingar angående pension. 
111951 – 1999Handlingar angående Söderhamns Kyrkobrödrakår med bl a verksamhetsberättelser och program, spridda år. 
121956 – 1999Protokoll för Söderhamns Kyrkobrödrakår. 
131966 – 1991Inbunden.
Dagbok för Söderhamns Kyrkobrödrakår.
 
141986 – 1993Verifikationer för Söderhamns kyrkliga församlingskår. 
151992 – 1999Försäkringshandlingar. 
161994 – 1999Verifikationer för Söderhamns kyrkliga församlingskår/ Ala kontraktskår.