Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Kartor och ritningar som ej redovisas i annan serie

Gladsax kyrkoarkiv

 Kartor / ritningar (17 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
A00385Project ritning till ny kyrka för Gladsax församling uti Christianstads län.1840-02-21 
A03154Utdrag af chartan öfver Gladsax bys inägor belägne uti Christianstads län, Järresta härads och Gladsax socken affattande åren 1790 och 1791, storskiftade åren 1792 och 1793 etc. samt enskiftade åren 1809.1790 – 1809Enskiftesdelningen fastställd av lanskansliet den 15/1 1818.
Utdraget 1899 ur karta i Generallantmäterikontoret
 
A03155Karta öfver de frälse tomter och husplatser, som nr: 9 och 13 Gladsax 1 mantal frälse genom köpeafhandlingar den 24 Jan. 1809 afstått till Herr Commissions landtm. Tullberg1809upprättad vid enskiftesförrättningen 1809 kopia 1882 
A03156Utdrag af kartan öfver ägorne till Gladsax kyrkoby innehållande kyrkojorden samt sandskiften till nr: 3, 6, 8, & 9. Uti Christianstads län och Järresta häradKopia 1828 efter karta i provinslantmäterikontoret 
A03157Karta öfver utmarken till kyrkoherdebostället Gladsax nr: 29 i Gladsax socken, Jerrestads härad och Kristianstads länKopia 1895 
A03158Charta öfver enskifte in- och utägorne till nr:29 Gladsax belägne uti Christianstads län Jerresta härad, Gladsax sochn1809 – 1810 
A03159Karta öfver ägorne till Kyrkoherdebostället nr: 29 2/3:ls mant. Gladsax, uti Christianstads län, Jerrestads härad och Gladsax socken enskiftade1809 – 1810Kopia 1836 
A03160Karta öfver Torfjorden till prest bostället nr 29 2/3 mantal Gladsax uti Christianstads län Jerrestads härad och Gladsax socken laga skifte verkstäldt1832 
A03161Täckningskarta öfver inegorna till Gladsax prästgård.1880 
A03162På ena sidan: sydfasad. på andra sidan: planRitningen stämmer inte med övriga ritningar från Gladsax 
A03163Ritning till Gladsax kyrka (tornets ändring)Rullskador. stark missfärgning efter tejpremser. lagat 1989. 
A03164Ritning till förändring af tornet å Gladsax kyrka Christianstads län1883Gillad 2/2 1883 
A03172Genomslärning af Gladsax kyrka a. längd- b. tvärskepp.Jfr textens utseende med den på A03168. 
A03173InredningsdetaljerJämför föregående ritningar. Rull- och vikskador, bildförluster. 
A03174Plankarta öfver Baskemölle skoltomt och ritning över skolhuset derstädes. 
A03165 - A03167Gladsax församlings kyrka. Christianstads län. A 03165 Ritning till ny orgel och läktare. A 03166 Ritning till ny predikstol och altarring. A 03167 (Plan och sektion av ljudskärm. Nummertavla)1887Till överintendentsämbetet den 24/5 1887 Gillad den 11/6 1887 
A03168 - A03171Gladsax kyrka af Christianstads län. A 03168 1. Planritning. två förslag till altarring och predikstol. A 03169 2. Ritning till lektare. A 03170 3. Ritning till nytt orgelverk. A 03171 4. Ritning för ny predikstol, altarring m.m..1887Till överintendentsämbetet den 24/5 1887. (Jfr A 03165 - A03167).
Rullskador bildförluster. Lagat 1989.