Måndag den 27 september kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

Kontrollera alltid öppethållande på webbplatsen om du planerar att besöka någon av Riksarkivets läsesalar. På grund av coronapandemin kan begränsningar av öppettiderna förekomma.

bild
Serie

Syneprotokoll

Bjäre häradsrätts arkiv

Serien buntad.
Volym 1-9 finns på mikrokort.

 Serier (4 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
Se: SE/LLA/10005/A I aDomböcker vid lagtima ting1751 – 17891751 se A I a: 19. Häradssyn å åker sunnan från Slättaröd och nordan från Ramsjö 1751-05-14 (sid. 201-204). Häradssyn å omtvistad åkerlycka i Förslöv 1751-08-27 (sid. 205-227).
1754 se A I a: 22. Häradssyn å väg i Vanstad i Hjärnarps socken 1754-10-31--1754-11-02 (sid. 293-316).
1759 se A I a: 26. Häradssyn å kungs- Ådran i Kägla å i Errarp 1759-10-09 (sid. 351-408).
1763 se A I a: 30. Häradssyn av rågång å frälsehemmanet Ugglehult 1763-06-20.
1764 se A I a: 31. Häradssyn å rågång i Rebbelberga, Errarp, Barkåkra, Magnarp, Vejby, Hult, Ljungby, Ranarp, Vegstorp, Karstorp, Vantinge, Vanstad och Engeltofta 1764-05-03--1764-05-05 och 1764-05-23--1764-05-30.
1770 se A I a: 36. Häradssyn i Faritslöv i tvistemål om Vanstad i Hjärägoskillnad 1770-10-08.
1771 se A I a: 37. Häradssyn hos åboarna Sven Michelsson, Jöns Gudmunsson och Petter Ohlsson i Lyngby i tvistemål om gårdstomter 1771-08-01.
1777 se A I a: 45. Häradssyn angående rätt till laxfiske i Errarps å 1777-06-09.
1778 se A I a: 48. Häradssyn angående bygärdesgård emellan Engeltofta sätesgård och Vejby 1778-06-10; häradssyn angående gärdesgård i Ingelstorp 1778-06-12.
1780 se A I a: 55. Häradssyn angående å samfälle utmark i Hov gjord olaga intaga 1780-10-09.
1782 se A I a: 59. Häradssyn å olaga intaga med husbygge å Magnarps bys samfälla utmark 1782-05-03.
1782 se A I a: 60. Häradssyn å olaga intaga i Västra Ljungby 1782-06-18.
1784 se A I a: 66. Häradssyn angående olaga tångtäckt i Ljungby och Lilla Hult 1784-05-18.
1789 se A I a: 81. Häradssyn angående ett alekärr i Verjesby i Hjerap 1789-08-13.
 
Se: SE/LLA/10005/A I aDomböcker vid lagtima ting1793 – 18031793 se A I a: 93. Häradssyn angående rågången mellan Bjäragården och Boarps by 1793-07-10; häradssyn angående äganderätten till s.k. Kullsegran i Engelag 1793-08-02.
1795 se A I a: 99. Häradssyn angående borttagandet av såsom ägoskillnadsmärke anvend sten i de s.k. tolfterna i Ramsjö 1795-10-05--1795-10-06.
1796 se A I a: 102. Häradssyn i tvist mellan Karstorps och Vejby hemmansägare rörande skifte av utmark och skog 1796-08-04.
1798 se A I a: 108. Häradssyn i tvist om äganderätten till Särjet eller planthagen i Vejby 1798-08-06; häradssyn i tvist om bättre rätt till ett jordstycke i Båstad 1798-08-30.
1799 se A I a: 111. Häradssyn angående stängsel mellan Barkåkra prästgårds och Engeltofta sätesgårds fäladsmark 1799-08-08.
1801 se A I a: 117. Häradssyn å rågång mellan Vantinge och Karstorps m.fl. byar 1801-08-08.
1802 se A I a: 121. Häradssyn angående tångtäckt å stranden mellan Glimminge och Karup 1802-08-02; häradssyn angående anläggande av ny väg i Hånarp 1802-08-05; häradssyn å omtvistad åkerren i Glimminge by 1802-08-07.
1803 se A I a: 123. Häradssyn angående ny bänkdelning i Barkåkra kyrka 1803-07-26.
 
Se: SE/LLA/10005/A I aDomböcker vid lagtima ting1827 – 18501827 se A I a: 188. Syn å ryttmästarebostället Rebbelberga kungsgård 1827-11-12; undersökning ang. kvarn å n:r 5,6 och 8 Varan, Västra Karups socken 1827-09-03; ang. kvarn och stamp vid Rosenhult, Förslövs socken, 1827-09-13; d:o ang. stampverk å n:r 1 Varegården, Västra Karups socken, 1827-09-04; d:o.
1830 se A I a: 197. Häradssyn i tvist mellan ägaren av Rosenhult och åboar i Ljungby, Förslövs socken, ang. dikningsskyldighet 1830-09-01.
1833-1850 Förekommande syner och besiktningar har förts omväxlande i domböckerna för lagtima ting och i urtima tingsprotokollen.
 
Se: SE/LLA/10005/A I bUrtima tingsprotokoll1833 – 1850Förekommande syner och besiktningar har förts omväxlande i domböckerna för lagtima ting och i urtima tingsprotokollen. 

 Volymer (12 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/LLA/10005/A I b/31819 – 18311819-1826, 1831. 
11700 – 1744Ryttmästarebostället Rebbelberga Kungsgård. 
21748 – 1820Ryttmästarebostället Rebbelberga Kungsgård. 
31697 – 1819Löjtnantsbostället Engelag och Kärragården. 
41694 – 1814Kornettsbostället Borstorp och Venedike. 
51693 – 1724Diverse militieboställen. Omfattar kvartermästarebostället Önnarp (1693-1720),korpralbostället Karup (1696-1724), profossbostället i Böske (1702) och trumpetarebostället Salmonhög (1695). 
61738 – 1817Prästgårdar och andra ecklesiastika hemman. Omfattar Barkåkra (1739-1817), Båstad (1754-1814) och Förslöv (1738-1808). 
71701 – 1818Rödmärkt, skadad. Prästgårdar och andra ecklesiastika hemman. Omfattar Hjärnarp (1716-1818) och Västra Karup (1701-1816). 
81711 – 1755Diverse hemman. Finns från åren 1711 och 1755. 
91697 – 18221697, 1812, 1822. 1697: protokoll över allmän rannsakning ang. kvarnar. 
101740 – 1812Inb. 
111824 – 18281824, 1827-1828. Bunt. Med fragment av synehandling utan år.