Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar från torsdagen den 19 mars fram till minst den 15 april. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Syneprotokoll

Bjäre häradsrätts arkiv

Serien buntad.
Volym 1-9 finns på mikrokort.

 Volymer (37 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11700 – 1744Ryttmästarebostället Rebbelberga Kungsgård. 
21748 – 1820Ryttmästarebostället Rebbelberga Kungsgård. 
31697 – 1819Löjtnantsbostället Engelag och Kärragården. 
41694 – 1814Kornettsbostället Borstorp och Venedike. 
51693 – 1724Diverse militieboställen. Omfattar kvartermästarebostället Önnarp (1693-1720),korpralbostället Karup (1696-1724), profossbostället i Böske (1702) och trumpetarebostället Salmonhög (1695). 
61738 – 1817Prästgårdar och andra ecklesiastika hemman. Omfattar Barkåkra (1739-1817), Båstad (1754-1814) och Förslöv (1738-1808). 
71701 – 1818Rödmärkt, skadad. Prästgårdar och andra ecklesiastika hemman. Omfattar Hjärnarp (1716-1818) och Västra Karup (1701-1816). 
81711 – 1755Diverse hemman. Finns från åren 1711 och 1755. 
91697 – 18221697, 1812, 1822. 1697: protokoll över allmän rannsakning ang. kvarnar. 
101740 – 1812Inb. 
111824 – 18281824, 1827-1828. Bunt. Med fragment av synehandling utan år. 
- [H0001]1751Se A I a: 19. Häradssyn å åker sunnanfrån Slättaröd och nordanfrån Ramsjö 1751-05-14 (sid. 201-204). Häradssyn å omtvistad åkerlycka i Förslöv 1751-08-27 (sid. 205-227). 
- [H0002]1754Se A I a: 22. Häradssyn å väg i Vanstad i Hjärnarps socken 1754-10-31--1754-11-02 (sid. 293-316). 
- [H0003]1759Se A I a: 26. Häradssyn å kungs- Ådran i Kägla å i Errarp 1759-10-09 (sid. 351-408). 
- [H0004]1763Se A I a: 30. Häradssyn av rågång å frälsehemmanet Ugglehult 1763-06-20. 
- [H0005]1764Se A I a: 31. Häradssyn å rågång i Rebbelberga, Errarp, Barkåkra, Magnarp, Vejby, Hult, Ljungby, Ranarp, Vegstorp, Karstorp, Vantinge, Vanstad och Engeltofta 1764-05-03--1764-05-05 och 1764-05-23--1764-05-30. 
- [H0006]1770Se A I a: 36. Häradssyn i Faritslöv i tvistemål om Vanstad i Hjärägoskillnad 1770-10-08. 
- [H0007]1771Se A I a: 37. Häradssyn hos åboarna Sven Michelsson, Jöns Gudmunsson och Petter Ohlsson i Lyngby i tvistemål om gårdstomter 1771-08-01. 
- [H0008]1777Se A I a: 45. Häradssyn angående rätt till laxfiske i Errarps å 1777-06-09. 
- [H0009]1778Se A I a: 48. Häradssyn angående bygärdesgård emellan Engeltofta sätesgård och Vejby 1778-06-10; häradssyn angående gärdesgård i Ingelstorp 1778-06-12. 
- [H0010]1780Se A I a: 55. Häradssyn angående å samfälle utmark i Hov gjord olaga intaga 1780-10-09. 
- [H0011]1782Se A I a: 59. Häradssyn å olaga intaga med husbygge å Magnarps bys samfälla utmark 1782-05-03. 
- [H0012]1782Se A I a: 60. Häradssyn å olaga intaga i Västra Ljungby 1782-06-18. 
- [H0013]1784Se A I a: 66. Häradssyn angående olaga tångtäckt i Ljungby och Lilla Hult 1784-05-18. 
- [H0014]1789Se A I a: 81. Häradssyn angående ett alekärr i Verjesby i Hjerap 1789-08-13. 
- [H0015]1793Se A I a: 93. Häradssyn angående rågången mellan Bjäragården och Boarps by 1793-07-10; häradssyn angående äganderätten till s.k. Kullsegran i Engelag 1793-08-02. 
- [H0016]1795Se A I a: 99. Häradssyn angående borttagandet av såsom ägoskillnadsmärke anvend sten i de s.k. tolfterna i Ramsjö 1795-10-05--1795-10-06. 
- [H0017]1796Se A I a: 102. Häradssyn i tvist mellan Karstorps och Vejby hemmansägare rörande skifte av utmark och skog 1796-08-04. 
- [H0018]1798Se A I a: 108. Häradssyn i tvist om äganderätten till Särjet eller planthagen i Vejby 1798-08-06; häradssyn i tvist om bättre rätt till ett jordstycke i Båstad 1798-08-30. 
- [H0019]1799Se A I a: 111. Häradssyn angående stängsel mellan Barkåkra prästgårds och Engeltofta sätesgårds fäladsmark 1799-08-08. 
- [H0020]1801Se A I a: 117. Häradssyn å rågång mellan Vantinge och Karstorps m.fl. byar 1801-08-08. 
- [H0021]1802Se A I a: 121. Häradssyn angående tångtäckt å stranden mellan Glimminge och Karup 1802-08-02; häradssyn angående anläggande av ny väg i Hånarp 1802-08-05; häradssyn å omtvistad åkerren i Glimminge by 1802-08-07. 
- [H0022]1803Se A I a: 123. Häradssyn angående ny bänkdelning i Barkåkra kyrka 1803-07-26. 
- [H0023]1819 – 18311819-1826, 1831. Se A I b: 3. 
- [H0024]1827Se A I a: 188. Syn å ryttmästarebostället Rebbelberga kungsgård 1827-11-12; undersökning ang. kvarn å n:r 5,6 och 8 Varan, Västra Karups socken 1827-09-03; ang. kvarn och stamp vid Rosenhult, Förslövs socken, 1827-09-13; d:o ang. stampverk å n:r 1 Varegården, Västra Karups socken, 1827-09-04; d:o. 
- [H0025]1830Se A I a: 197. Häradssyn i tvist mellan ägaren av Rosenhult och åboar i Ljungby, Förslövs socken, ang. dikningsskyldighet 1830-09-01. 
- [K0001]1833 – 1850Förekommande syner och besiktningar har förts omväxlande i domböckerna för lagtima ting och i urtima tingsprotokollen.