För närvarande är det problem med vissa sökningar i söktjänsten. Felsökning pågår.

bild
Serie

Församlingsböcker, bunden serie

Roma kyrkoarkiv

Serien avslutad. Fortsätter i form av Församlingsböcker på lösblad, serie A II ba och A II bb.
Serien inbunden.

 Volymer (6 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11895 – 1901Uppsl. 2-201.
Innehåller även
gårdsregister, husförhörsrotar och turerna för rums upplåtande för husförhören. Förteckning över sinnessjuka och idioter, dövstumma och blinda. Mantals-
skrivnings- och folkmängdsanteckningar samt bok över obefintliga med noteringar t o m 1936, uppsl. 201.
 
21902 – 1913Uppsl. 1-301.
Innehåller även
gårdsregister,husförhörsrotar och turerna för rums upplåtande för husförhören. Förteckning över sinnessjuka. Mantalsskrivnings- och folkmängdsanteckningar samt bok över obefintliga uppsl. 301.
 
31914 – 1936Uppsl.1-301.
Innehåller även
gårdsregister, förteckning över sinnessjuka och idioter, inom församlingen utackorderade barnhusbarn, mantalsskrivnings- och folkmängdsanteckningar samt bok över obefintliga 1914-1946, uppsl. 301.
 
41936 – 1948Uppsl. 1-251.
Innehåller även
förteckning över byar, gårdar, torp och lägenheter, mantals- skrivningsdagar, omyndiga, sinnessjuka, sinnesslöa, blinda, dövstumma, främmande trosbekänna-
re, utländska undersåtar, en sida med olika förkortningar, över länsbokstäver, landsbe- teckningar och nummerkoder för sjömanshus samt bok över obefintliga 1886-1947, uppsl. 251.
 
51948 – 1968Del 1 uppsl. 3-200.
Innehåller även
förteckning över fastigheter, mantalsskrivningsdagar, folk- mängdsuppgifter, utländska undersåtar, främmande trosbekännare, blinda, dövstumma, sinnessjuka och sinnesslöa, samt omyndigförklarade.
 
61948 – 1968Del 2 uppsl. 203-400.
Innehåller även bok över obefintliga 1948-1968, uppsl.400.