Måndagar mellan kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Församlingsböcker, bunden serie

Roma kyrkoarkiv

Serien avslutad. Fortsätter i form av Församlingsböcker på lösblad, serie A II ba och A II bb.
Serien inbunden.

 Volymer (6 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11895 – 1901Uppsl. 2-201.
Innehåller även
gårdsregister, husförhörsrotar och turerna för rums upplåtande för husförhören. Förteckning över sinnessjuka och idioter, dövstumma och blinda. Mantals-
skrivnings- och folkmängdsanteckningar samt bok över obefintliga med noteringar t o m 1936, uppsl. 201.
 
21902 – 1913Uppsl. 1-301.
Innehåller även
gårdsregister,husförhörsrotar och turerna för rums upplåtande för husförhören. Förteckning över sinnessjuka. Mantalsskrivnings- och folkmängdsanteckningar samt bok över obefintliga uppsl. 301.
 
31914 – 1936Uppsl.1-301.
Innehåller även
gårdsregister, förteckning över sinnessjuka och idioter, inom församlingen utackorderade barnhusbarn, mantalsskrivnings- och folkmängdsanteckningar samt bok över obefintliga 1914-1946, uppsl. 301.
 
41936 – 1948Uppsl. 1-251.
Innehåller även
förteckning över byar, gårdar, torp och lägenheter, mantals- skrivningsdagar, omyndiga, sinnessjuka, sinnesslöa, blinda, dövstumma, främmande trosbekänna-
re, utländska undersåtar, en sida med olika förkortningar, över länsbokstäver, landsbe- teckningar och nummerkoder för sjömanshus samt bok över obefintliga 1886-1947, uppsl. 251.
 
51948 – 1968Del 1 uppsl. 3-200.
Innehåller även
förteckning över fastigheter, mantalsskrivningsdagar, folk- mängdsuppgifter, utländska undersåtar, främmande trosbekännare, blinda, dövstumma, sinnessjuka och sinnesslöa, samt omyndigförklarade.
 
61948 – 1968Del 2 uppsl. 203-400.
Innehåller även bok över obefintliga 1948-1968, uppsl.400.