bild
Serie

Kartor och ritningar - Kaitumkapellet

Gällivare kyrkoarkiv

I arkivkartong

 Volymer (2 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11962 – 1971Tillhör Kungl. Byggnadsstyrelsens beslut 1964-06-09.
Skissförslag till nattvardskärl.
Ritning nr 0: Situationsplan.
Ritning nr I.1: Uppställning.
Ritning nr I.2: Altare.
Ritning nr I.3: Altarring.
Ritning nr I.4: Detalj till altarring.
Ritning nr I.5: Knäfallsbänk.
Ritning nr I.6: Predikstol.
Ritning nr I.7: Predikstol, detaljer.
Ritningarna nr I.8 och I.9: Siffror.
Ritning nr I.10: Siffertavla, detalj.
Ritning nr I.11: Bänkar.
Ritning nr I.12: Kyrkbänk.
Ritning nr I.13: Sittbänk, detalj.
Ritning nr I.14: Kyrkbänk, detalj av ryggstöd.
Ritning nr I.15: Psalmbokhylla.
Ritning nr I.16: Dopfunt.
Ritning nr 1.17: Dopfunt, detalj.
Ritning nr I.18: Träkors.
Siffror, 2 ritningar upprättade 1964.
Klocka och klockstapel.
1) Plan. 2) Sektion a-a. 3) Takstolsplan, sektion b-b. 4) Fasad mot öster, sektion c-c. 5) Fasad mot söder och väster.
K-216: 0) Situationsplan. 1) Plan, sektion A-A. 2) Fasad mot norr, sektion B-B. 3) Fasad mot väster och öster.
Arrendetomt på Gällivare Kronoöverlopps mark.
Fästpunkt, belysningsring. Golvläggning. Entrédörrar. Dörrtrycken. Kupol. Kupolmontering. Klockstapel.
Armatur i tak, 2 ritningar upprättade 1964.
Plåtkona. Förslag till infästning av kupol.
6 st förslag till övernattningsstuga vid Kaitumkapellet.
Info/
 
21963El-installation
Ritning nr 6310-0: El-installation
Ritning nr 6310-A1: Situationsplan.
Ritning nr 6310-A2: Längdsektion.
Ritning nr 6310-A3: Tvärsektion.
Ritning nr 6310-A4: Rörförläggning i golv.
Ritning nr 6310-A5: Kopplingsdosor i ledningsgrav.
Ritning nr 6310-A6: Rörförläggning, stambalkar.
Ritning nr 6310-A7: Skydd för värmestrålare i golv.
Ritning nr 6310-A8: Skydd för värmestrålare i golv. Sektion.
Ritning nr 6310-A9: Centralplaceringsritning.
Ritning nr 6310-B1: Belysning.
Ritning nr 6310-B2: Belysning. Installation under kupol.
Ritning nr 6310-C1: Belysnings- och mätarcentral.
Ritning nr 6310-C2: Central för värme.
Ritning nr 6310-K1: Placering av central, el-radiator och strålvärmare. Ledningsdragning för elvärmeinstallation exklusive värmeslingor.
Ritning nr 6310-K2: Värmeslingor.
Ritning nr 6310-K3: Värmeslingor i golv. Detalj.
Ritning nr 6310-K4: Kopplingsschema, värmeslingor.
Handlingar, se O I a: 10.
Info/