Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Handlingar angående kyrka och kyrkliga fastigheter

Gustav Vasa kyrkoarkiv

Se även serierna G IX, K II a, K II c.

 Volymer (4 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11896 – 1973Handlingar rörande kyrkan bl.a. tomtkarta 1897, arbetsbeskrivning till byggande av kyrkan 1901, offert till portal (ritning, se O II a:2), diverse kontrakt rörande fastigheterna 1906-1943, kontrakt och besiktningsutlåtande rörande åskledare 1907-1961 (med ritning), förslag till förändringar av kryptan (ritningar, se O II a:8), ombyggnad av orgel 1913-1915, klockspelet 1958-1959. 
21906 – 1972Handlingar rörande församlingshuset i kvarteret Snöklockan bl.a. lagfart, tomtkarta 1906-1937 (ritningar, se O II c:2), förslag till ombyggnad av församlingssalen (ritningar, se O II c:10), besiktningsprotokoll 1946 (med ritningar och fotografier), ombyggnad av pastorexpeditionen 1961-1962.

Med även handlingar rörande köp av Norrtullsgatan 7 för barnkrubba m.m. (ritningar, se O II c:9), 1909
 
31922 – 1958Handlingar rörande Columbariet. Med även ingenjör Gustaf Sällströms handlingar (med ritningar, se även O II b). 
41951 – 1985Fastigheten Völundsgatan 11, kopia på testamente, försäljningen 1980 m.m. 1951-1985. Skrivelser, kontrakt, arbetsbeskrivningar rörande renovering av kyrkan 1961-1967.