bild
Serie

Husförhörslängder

Roma kyrkoarkiv

Serien inbunden.

 Volymer (9 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11723 – 1771Fol. 1-215.
Volymen är defekt. Häri även husförhörslängd för Björke samma tid, kyrkobok för båda försam-
lingarna 1723-1797 samt anteckningar om präster 1724-1769.
Husförhör rörande Snauvalds och alla obesuttna.
 
21737 – 1782Fol. 1-89.
Huvudsakligen katekisationslängd över ungdomen. Även för Björke.
Husförhörslängd.
 
31782 – 1804Fol. 1-149.
Husförhörsbok.
 
41806 – 1834Fol. 1-169 + 5 titelblad.
Husförhörsbok.
 
51835 – 1842Uppsl. 1-193 (därav 83-193 oskrivna).
Husförhörsbok.
 
61843 – 1861Pag. 1-288 och 3 titelblad.
Husförhörslängd för 1862-1863 saknas. Ofullständigt förd 1858-1861.
Husförhörsbok.
 
71864 – 1870Stor fol. Uppsl. 1-142.
Husförhörsbok.
 
81870 – 1881Stor fol.
Uppsl. 1-180 + 3 titelblad.
Husförhörsbok.
 
91881 – 1894Stor fol.
Uppsl. 1-191 + 3 titelblad.
Husförhörsbok.