Störningar i våra söktjänster kan förekomma, felsökning pågår.
Måndag den 18 oktober kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Karta/ritning

Karta öfver ägorne till Kyrkoherdebostället nr: 29 2/3:ls mant. Gladsax, uti Christianstads län, Jerrestads härad och Gladsax socken enskiftade

Gladsax kyrkoarkiv

Kopia 1836