Måndagar mellan kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Utslag och memorial

Ljusdals kyrkoarkiv

 Volymer (2 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11627 – 1904Kapsel.Spr. år.
Skrivelser och utslag från Kungl.Maj:t och domkapitlet
Lev. 156/1973
Anm.:
Även kungörelser 1887, 1915.
Inneh. även:
Bilagor till husförhörslängden 1862-1894 spr år, u.å.
Bilagor till in- o. utflyttnings- längden 1888-1898 spr. år
Bilagor till födelse- o. dopboken 1892-1895
Bilaga till konfirmationsboken
1894
Bilagor till lysnings- o. vigselboken 1882-1893, spr år
Bilaga till död- o. begravnings-
boken 1884
Kyrkorådshandlingar 1896-1897
Protokoll o. handlingar rör. delägarna i Hedens skolrote
1865-1889, spr. år
Inventeringsinstrument 1829.
 
21687 – 1869Kapsel.
Protokoll från tingslag, samt skrivelser från Kungl. Majt. och
kommerskollegium.
Anm:
Handlingar avser fiskerätten av ål utefter Leån 1778-1869.
Utdrag ur Svensk författnings- samling betr. fiskestadga av år 1852.
Inneh. även:
Kyrkostämmans och kyrkorådets handlingar 1863-1881 spr. år
Handlingar ang. skolhus byggnad i Sunnanås 1864-1865
Protokoll vid skollärarval 1873.
Kyrkoverifikationer 1862-1869, 1877.
Handlingar ang. orgeln 1732
Ringlista 1792-1829 spr år
Handlingar ang. inköp av kommunionskannor
Kostnadsförslag till prästgårds-
byggnad 1849.
Tiondesättningslängd 1744
Lönereglering för prästerskapet
1861, 1867.
Handlingar ang. klockarval 1782, 1834.
Räkenskaper för testamenten till kyrka och till de fattiga 1862-1882.