bild
Serie

Arkiv- och inventarieförteckningar

Gävleborgs läns landskontors arkiv

Serien avser förteckningar över skrivelser och handlingar tillhörande Gävle landskontor, inventarieförteckningar samt kronofogdens kassarapporter 1900-1917. Efter 1952 fortsätter serien i Kameralsektionens arkiv, serie C I ea. Serien inbunden där annat ej anges. Vol. 1-2,5,6 lev. 76/1984.

 Volymer (9 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
1a1760 – 1911 odatInventeringsinstrument och syneprotokoll. Med inventeringar av landskontors samthäradsskrivare- och kronofogdekontors handlingar (1760-1911) samt syner över kronans fasta egendomar, bl a besiktningsprotokoll över Gävle slottshäkte. I början av volymen finns en 1841 upprättad förteckning över landskamrerare i Gävleborgs län 1628-1840.
Kapsel.
 
1b1900 – 1917Kronofogdens kassarapporter samt inventeringsinstrument. Med instrument över inventeringar hos landsfiskaler m.fl. år 1918. 
2– 1914Förteckning över skrivelser och handlingar tillhörande Gävle landskontor (upprättad av dåvarande landskamreren C M Ström). Bilagor: 1) Förteckning över ränteriets arkivhandlingar och räkenskaper; 2) 5 reversaler över i Landsarkivet i Uppsala (1913) deponerade arkivalier samt; 3) Förteckning (1912) över till Kommerskollegium översända handlingar rörande fiske. 
31915 – 1940Arkivförteckning 1831- över Gävleborgs läns landskontors arkiv. Ej levererad. 
41941 – 1952Ej levererad. 
51910 – 1925Förteckning över Kronan tillhöriga inventarier vid länsresidenset i Gävle. 
61942 – 1947Förteckning över av statsverket inlösta å lansfiskals- och häradsskrivarkontoren använda inventarier. 
71948Inventarieförteckning för landsfiskals- och häradsskrivarekontoren inom Gävleborgs län. Ej levererad. 
81951Inventarieförteckning för landsfogdekontoret och länsstyrelsen. Ej levererad.

Serien upphör.