bild
Serie

Handlingar angående kyrkor och övriga fastigheter

Stockholms domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv

Se även serien G II (diarieplansnummer 21-23, 30-60, 80)

Volym 5-6 förvaras i klimatarkivet och måste beställas fram minst ett dygn innan framtagning.

 Volymer (6 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11989 – 1996Besiktnings- och serviceprotokoll för fastigheterna Skomakargatan 30, med fotografier.
Handlingar rörande inredning och kyrklig textil i Jakobs kyrka 1989-1993.
 
21989 – 1998Handlingar rörande Storkyrkan. Besiktning av kyrkklockorna 1989. S:t Göransgruppens 500-årsjubileum 1989. Skisser och handlingar rörande korstaket mellan pelarna 1989. Forseths kyrkfönster 1996 (med kopior på äldre handlingar i ärendet, se även Storkyrkoförsamlingens arkiv O I a:16). Ombyggnad av skrudkammare 1993, 1998 (med ritning). Fotodokumentation över Storkyrkan (svartvita bilder, kontaktkarta) med register odat. Diverse skisser 1989, odat. 
31992 – 1997Storkyrkan, konserveringsrapporter från Riksantikvarieämbetet rörande statyerna "Förnuftet och kärleken" 1984-1985, ljusstakar och krucifix med sittande Mariafigur 1997. Båda rapporterna med fotografier (utskrift från färgskrivare).

Klara kyrka, fotografier och projektrapport rörande ambo Carl Malmstens skola/Penilla Tenje 1996-1997, ny vaktmästardisk Carl Malmstens skola/Magnus Jeppsson och Thomas Eriksson (ritningar, se O II:5).

Avtal röranade Galatea 1, 1992.Handlingar rörande försäljning av fastigheterna Hägern större 10, 1994-1995 och Galatea 1, 1996.
 
41996Storkyrkan, videofilm (4.37 min) rörande renoveringen av statyerna "Dygderna". Digital kopia på arkivserver. 
51997 – 1999Del 1. Fotodokumentation (kontaktkartor) i färg över Storkyrkan, Klara kyrka, Klara lillkyrka, Jakobs kyrka, renovering Stortorget 1. Fotografer: Per Anders Thunqvist, Gösta Glase, Christina Mouti, Anna von Platen, Sneska Vucetic Bohm. 
61997 – 1999Del 2. Fotodokumentation (kontaktkartor) i färg över Storkyrkan, Klara kyrka, Klara lillkyrka, Jakobs kyrka, renovering Stortorget 1. Fotografer: Per Anders Thunqvist, Gösta Glase, Christina Mouti, Anna von Platen, Sneska Vucetic Bohm.