bild
Serie

Preliminära självdeklarationer

Häradsskrivarens i Sandvikens fögderi arkiv

Serien har utgallrats med stöd av SFS 1954:115 med en gallringsfrist av 5 år.