bild
Dossier-akt

[Rester av dossiersystemet enligt 1818 års generalinventarium]

Utrikesdepartementet med föregångare

Handlingar ang. polske greven Zaluskis hemliga mission till Sverige

 Volymer (1 st)

Referenskod 
Lagrad i: SE/RA/221/2210.01.1/F/F 1/F 1 A/5